Najczęściej zadawane pytania

Zawór ochronny 

Zawór ochronny w instalacji grzewczej i hydraulicznej to element, który ma za zadanie chronić przed nadmiernym ciśnieniem w instalacji. W instalacjach OZE, gdzie wykorzystywane są pompy ciepła lub moduły fotowoltaiczne, często występują wahania ciśnienia w obiegu. Zawór ochronny umożliwia bezpieczne rozprężanie cieczy, zapobiegając uszkodzeniu instalacji. Działanie zaworu polega na otwarciu się po osiągnięciu określonego ciśnienia i wypuszczeniu nadmiaru płynu na zewnątrz, a następnie zamknięciu się. Zawór ochronny jest niezbędny w każdej instalacji, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność działania całego systemu.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość tutaj. 

Zawór antyoparzeniowy

Zawór antyoparzeniowy to element instalacji wodnej, który służy do zapobiegania oparzeniom ciała użytkowników w przypadku nagłej zmiany temperatury wody w instalacji, np. w wyniku usterki lub nieprawidłowej regulacji systemu. Zawór antyoparzeniowy działa poprzez mieszanie ciepłej i zimnej wody, dzięki czemu temperatura wody w instalacji jest utrzymywana na stałym poziomie.  

Zawór antyoparzeniowy ma zwykle wbudowany termoelement, który reaguje na nagłą zmianę temperatury wody i automatycznie reguluje przepływ wody przez zawór. W przypadku nagłego spadku temperatury wody, zawór antyoparzeniowy ogranicza przepływ wody zimnej i zwiększa przepływ wody ciepłej, dzięki czemu temperatura wody w instalacji nie spada zbyt gwałtownie.  

Zawór antyoparzeniowy jest szczególnie ważny w instalacjach z zastosowaniem energii odnawialnej, takich jak kolektory słoneczne czy pompy ciepła, ponieważ w tych systemach temperatura wody może się zmieniać w sposób bardziej dynamiczny niż w tradycyjnych instalacjach grzewczych.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość tutaj. 

Inwerter

Falownik (ang. inverter) to urządzenie elektroniczne służące do zmiany prądu stałego (DC) na prąd zmienny (AC) o zmiennej częstotliwości, napięciu oraz amplitudzie. Falownik jest stosowany przede wszystkim w systemach zasilania z energii odnawialnej, takich jak panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe czy mikroelektrownie wodne.  

Falownik jest niezbędny w przypadku, gdy chcemy przekształcić energię elektryczną z jednego źródła, np. paneli fotowoltaicznych lub baterii, na energię zmienną, którą możemy wykorzystać w domu lub przekazać do sieci energetycznej.  

Falownik składa się z przetwornika AC/DC, czyli układu, który przetwarza prąd stały na prąd zmienny, oraz elektronicznego sterownika, który reguluje częstotliwość, napięcie i amplitudę sygnału wyjściowego.  

W przypadku systemów zasilania z energii odnawialnej falownik pełni kluczową rolę, ponieważ pozwala na przetwarzanie energii z paneli fotowoltaicznych lub innych źródeł na energię, którą można wykorzystać w domu lub przekazać do sieci energetycznej. Falowniki pozwalają również na monitorowanie i regulowanie pracy systemu oraz na optymalizację wydajności i efektywności energetycznej całego systemu.  

Więcej informacji na temat inwerterów oferowanych przez Euros Energy znajdziesz na stronie. 

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość tutaj. 

Rodzaje inwerterów oferowanych przez Euros Energy  

W ofercie Euros Energy znajdują się inwertery światowej klasy producentów GoodWe, Sofar Solar oraz SolarEdge. Oferujemy inwertery trójfazowe, o szerokim zakresie napięcia akumulatorowego. Bazujemy na trzech inwerterów: 

  • Stringowe, najbardziej popularne, współpracujące tylko z instalacją PV; 
  • Hybrydowe – współpracujące z instalacją PV i magazynem energii; 
  • Ładowarka AC ( retrofit) – współpracujące tylko z magazynem energii. 

Doradcy Euros Energy pomagają w doborze urządzenia, odpowiedniego do wymogów technicznych konkretnych inwestycji.   

Więcej informacji na temat inwerterów znajdziesz tutaj.

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość przez formularz. 

Filtr magnetyczny  

Filtr magnetyczny to urządzenie, które służy do ochrony instalacji grzewczej opartej o odnawialne źródła energii (OZE), takich jak pompy ciepła, kotły na biomasę czy kolektory słoneczne przed osadami i zanieczyszczeniami, które mogą wpłynąć na ich wydajność i skuteczność.  

Filtr magnetyczny wykorzystuje silne magnesy, aby przyciągać do siebie zanieczyszczenia z wody, takie jak piasek, rdza czy osady. Woda przepływa przez filtr, który zamienia jej kierunek przepływu, aby zwiększyć skuteczność procesu oczyszczania. Zanieczyszczenia zostają zatrzymane na specjalnych wkładach lub siatkach, które można łatwo wyczyścić lub wymienić.  

Filtr magnetyczny może być stosowany w instalacjach grzewczych zasilanych różnymi źródłami energii, a jego zastosowanie zapewnia skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami wody, co pozytywnie wpływa na wydajność i żywotność urządzeń, a także zapobiega kosztownym naprawom i wymianom elementów.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość tutaj. 

Skrzynka bezpieczeństwa  

Skrzynka bezpieczeństwa w instalacji OZE to element służący do zapewnienia bezpieczeństwa pracy całego systemu. Jest to specjalny element elektryczny, który ma za zadanie kontrolować i monitorować prąd i napięcie w układzie, aby zapobiec przeciążeniom i awariom.  

Skrzynka bezpieczeństwa jest zwykle wyposażona w różne czujniki i alarmy, które reagują na przekroczenie określonych parametrów pracy systemu. Jeśli zostanie wykryte zagrożenie, skrzynka bezpieczeństwa może wyłączyć instalację OZE lub włączyć dodatkowe zabezpieczenia, takie jak bezpiecznik lub przekaźnik. Dzięki skrzynce bezpieczeństwa możliwe jest uniknięcie awarii, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt, a także kosztowne w naprawie.  

Posiadamy w swoim asortymencie 3 rodzaje skrzynek bezpieczeństwa: EUROSSAFE VOLT-STANDARD, EUROSSAFE VOLT-COMFORT, EUROSSAFE VOLT-PREMIUM +. W zależności od urządzenia są zaopatrzone w:   

  • rozdzielnicę natynkową od RN – 8 do RN – 18;  
  • wyłącznik nadmiarowoprądowy 6kA, C,3-pola, 25A;  
  • wyłącznik różnicowo-prądowy;  
  • gniazdo 230 V z zabezpieczeniem;  
  • kontrola faz;  
  • licznik energii;  
  • wykrywacz faz.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość tutaj. 

Zbiornik buforowy

Zbiornik buforowy w instalacji grzewczej to zbiornik, który służy do magazynowania zapasu ciepłej wody lub innej substancji, która stanowi nośnik energii cieplnej. Zazwyczaj wykorzystywany jest w systemach grzewczych, w których źródłem ciepła są powietrzne lub gruntowe pompy ciepła.  

Główną funkcją zbiornika buforowego jest magazynowanie nadmiaru nośnika energii cieplnej, który może być alternatywnie wykorzystywany przez instalacje w sytuacji, gdy nastąpi konieczność uzupełnienia płynu w instalacji. Zastosowanie zbiornika buforowego w systemach grzewczych wykorzystujących pompy ciepła, pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej instalacji oraz bezawaryjne funkcjonowanie.   
  
W projektach Euros Energy stosujemy zbiorniki buforowe o różnych pojemnościach. W domach jednorodzinnych zazwyczaj stosujemy EUROSBUFOR 100, których doskonale sprawdza się przy pompach ciepła woda-powietrze EUROS ATMO 7, 11, 19. Do instalacji grzewczej opartej o gruntową pompy ciepła EUROS GEO 14 i EUROS GEO 18, zlecamy montaż zbiornika EUROSBUFOR 250.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość tutaj. 

Zbiornik/zasobinik Ciepłej Wody Użytkowej 

Zbiornik ciepłej wody użytkowej (CWU) to urządzenie, które służy do przechowywania wody, która została podgrzana za pomocą pompy ciepła lub moduły fotowoltaiczne i pompę ciepła. Jest to bardzo ważny element w instalacjach grzewczych, ponieważ umożliwia wykorzystanie zgromadzonej ciepłej wody, gdy jest ona potrzebna bez konieczności ponownego podgrzewania.   

Zbiornik CWU działa na zasadzie pojemnika z wodą, którego temperatura jest utrzymywana na poziomie ustawionym przez użytkownika. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie efektywności pracy pompy ciepła i zmniejszenie zużycia energii z sieci.  

W zależności od zapotrzebowania klienta oraz wybranej pompy ciepła rekomendujemy zasobniki ciepłej wody użytkowej o pojemnościach od 200 do 2000 litrów.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość tutaj. 

Grupa bezpieczeństwa CO  

Grupa bezpieczeństwa CO to element instalacji grzewczej, który służy do bezpiecznego odprowadzania nadmiaru cieczy grzewczej, najczęściej w systemach ogrzewania podłogowego lub grzejnikowego z zamkniętym obiegiem wody.  

Gdy w wyniku nagłego wzrostu ciśnienia cieczy grzewczej w instalacji może dojść do uszkodzenia elementów systemu, włącza się grupa bezpieczeństwa, która automatycznie otwiera zawór odpowietrzający. Dzięki temu nadmiar cieczy grzewczej jest odprowadzany na zewnątrz budynku, co zapobiega powstaniu awarii i zagrożenia dla mieszkańców.  

Grupa bezpieczeństwa CO składa się z zaworu bezpieczeństwa, zaworu odpowietrzającego oraz manometru. Zawór bezpieczeństwa jest najważniejszym elementem grupy i działa jako zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem w instalacji, a także przed powrotem wody do kotła, co mogłoby go uszkodzić. Zawór odpowietrzający umożliwia odprowadzenie nadmiaru cieczy grzewczej, natomiast manometr służy do monitorowania ciśnienia w instalacji.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość tutaj. 

Grupa bezpieczeństwa CWU  

Grupa bezpieczeństwa CWU to element instalacji, który jest odpowiedzialny za regulowanie temperatury ciepłej wody użytkowej (CWU) w celu zapobiegania przypadkowemu poparzeniu użytkowników oraz zapewnienia oszczędności energii.  

Grypa bezpieczeństwa CWU zwykle składa się z zaworu mieszającego, który umożliwia mieszanie wody gorącej z zimną w celu uzyskania optymalnej temperatury CWU, oraz termometru, który pozwala na monitorowanie temperatury wody.  

Zawór mieszający działa poprzez zmianę przepływu wody gorącej i zimnej, w zależności od ustawionej temperatury. Kiedy temperatura wody jest zbyt wysoka, zawór mieszający zmniejsza przepływ wody gorącej, co skutkuje obniżeniem temperatury CWU. Z kolei, gdy temperatura wody jest zbyt niska, zawór mieszający zwiększa przepływ wody gorącej, co zwiększa temperaturę CWU.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość tutaj. 

Pompka obiegowa  

Pompka obiegowa jest urządzeniem wykorzystywanym w instalacjach Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w celu zapewnienia obiegu medium (np. wody, glikolu) przez cały system.  

W instalacjach OZE pompa obiegowa może być wykorzystywana na przykład w kolektorach słonecznych, gdzie pomaga w cyrkulacji płynu eksploatacyjnego, pobierając go z dolnego punktu kolektora i przepompowując go na górną część kolektora, gdzie jest podgrzewany przez promienie słoneczne. W instalacjach z pompą ciepła, pompka obiegowa może być wykorzystywana do przepompowywania płynu chłodzącego, który zbiera ciepło z zewnętrznego źródła (np. powietrza, ziemi czy wody) i przekazuje je do wewnętrznego układu grzewczego.  

Pompy obiegowe działają na zasadzie wirników, które wprowadzają w ruch ciecz w obwodzie. W ten sposób umożliwiają przepływ medium przez cały system oraz zapewniają równomierne rozprowadzenie ciepła czy chłodu. Dzięki pompom obiegowym cały system działa sprawniej, a koszty związane z użytkowaniem instalacji OZE są znacznie niższe.  

W naszych projektach wykorzystujemy pompki obiegowe w rozmiarze S przy objętości do 3,6 m3/h oraz rozmiar L przy objętości do 4,4 m3/h.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość tutaj. 

Pompka cyrkulacyjna CWU 

Pompka cyrkulacyjna to urządzenie, które służy do cyrkulacji cieczy w instalacji grzewczej. Głównym zadaniem pompy cyrkulacyjnej jest przyspieszenie obiegu cieczy w układzie, co pozwala na szybsze i bardziej równomierne rozprowadzenie ciepła w całym systemie grzewczym.  

Pompy cyrkulacyjne są stosowane w różnego rodzaju instalacjach, na przykład w systemach ogrzewania podłogowego, grzejnikowych czy chłodniczych. Działają na zasadzie mechanicznej, wykorzystując wirnik do pompowania cieczy.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość tutaj. 

Koncentrat Glikolowy

Koncentrat glikolowy to mieszanina wody z glikolem etylenowym lub propylenowym, stosowana jako płyn chłodzący i przeciwzamarzający w instalacjach ciepłowniczych, w tym również w instalacjach opartych o pompy ciepła.   

Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie instalacji przed uszkodzeniem spowodowanym przez niskie temperatury, które mogą wystąpić w przypadku, gdy instalacja nie jest używana przez dłuższy czas lub w okresie mrozów. Koncentrat glikolowy obniża bowiem temperaturę krzepnięcia wody, a co za tym idzie, chroni rurki, wymienniki ciepła i inne elementy instalacji przed zamarznięciem i pęknięciem.  

Koncentrat glikolowy działa również jako płyn absorpcyjny, który lepiej utrzymuje temperaturę i przekazuje ją do instalacji. Dzięki temu koncentrat glikolowy przyczynia się do zwiększenia wydajności i efektywności całego systemu grzewczego.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość tutaj. 

Anoda tytanowa 

Anoda tytanowa to element systemu ogrzewania, który chroni zbiornik, rurki i wymienniki ciepła przed korozją elektrochemiczną. Jest to element aktywny, który reaguje z wodą i tworzy warstwę ochronną na metalowych powierzchniach w instalacji. Anoda tytanowa zazwyczaj jest stosowana w zbiornikach ciepłej wody użytkowej, pompy ciepła oraz innych systemach ogrzewania wody. Działa ona na zasadzie elektrody, czyli wprowadza się ją do wody, a ta staje się elektrolitem, a anoda pełni rolę elektrody ujemnej, co powoduje, że anoda ulega korozji w miejsce elementów instalacji. W ten sposób chroni ona pozostałe elementy instalacji przed korozją i przedłuża ich żywotność.  

Nasi specjaliści rekomendują stosowanie anody tytanowej, ze względu na jej wytrzymałość i efektywność działania.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość tutaj. 

Grzałka

Grzałka jest elementem, który służy do podgrzewania płynu w instalacji, gdy źródła energii odnawialnej nie zaspokajają zapotrzebowania. Najczęściej występuje to przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych lub przy zabrudzeniu paneli fotowoltaicznych. Grzałki elektryczne wykorzystują prąd elektryczny do generowania ciepła, które następnie przekazywane jest do medium (wody lub wody z koncentratem glikolowym). Ich stosowanie zbyt częste uruchamianie, wiąże się z większym zużyciem energii.    

Nasi inżynierowie najczęściej zalecają grzałki o mocy 3 kW. Mogą one być uruchamiane manualnie lub automatycznie, w zależności od preferencji inwestora.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość tutaj. 

Wymiennik ciepła pośredni 

Wymiennik ciepła pośredni to element instalacji grzewczej, który służy do przekazywania ciepła pomiędzy dwoma układami bez ich bezpośredniego połączenia. Zazwyczaj stosowany jest w instalacjach fotowoltaicznych, gdzie jego zadaniem jest przekazywanie ciepła z modułów fotowoltaicznych na medium (płyn rozprowadzający ciepło w instalacji), które jest przepompowywane do zbiornika buforowego lub bezpośrednio do systemu grzewczego.  

Wymiennik ciepła pośredni działa na zasadzie wymiany ciepła przez ścianki, które oddzielają medium pierwotne od medium wtórnego, czyli płyny grzewcze krążące w instalacji grzewczej lub buforze ciepła. Dzięki temu medium pierwotne nie miesza się z medium wtórnym, co pozwala na uzyskanie wyższej jakości ciepła oraz minimalizuje ryzyko uszkodzenia układu.  

Wymienniki ciepła pośrednie mogą mieć różne kształty i rozmiary, w zależności od ich przeznaczenia i wymagań konkretnego projektu.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość tutaj. 

Mieszacz ogrzewania podłogowego

Mieszacz ogrzewania podłogowego to element instalacji grzewczej wykorzystującej pompy ciepła, który ma na celu umożliwienie równomiernego rozprowadzenia ciepła w instalacji grzewczej zasilanej z jednego lub kilku źródeł ciepła.  

Mieszacz jest urządzeniem, które steruje przepływem ciepłej wody z różnych źródeł do instalacji grzewczej. Wewnętrznie składa się z zaworu mieszającego, termometru, manometru i pompki cyrkulacyjnej. Mieszacz pozwala na kontrolowanie temperatury wody, która płynie do ogrzewania podłogowego i równomierne rozprowadzenie ciepła w pomieszczeniu.  

Mieszacz ogrzewania podłogowego to ważny element instalacji grzewczej, który pozwala na efektywniejsze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w celu ogrzewania domu lub budynku.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość tutaj. 

Za zimno lub za gorąco?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach!

Umów się na bezpłatną konsultację

Napisz do nas korzystając z poniższego formularza lub danych kontaktowych