Polityka prywatności i cookies

Niniejszy dokument szczegółowo określa zasady dotyczące polityki prywatności i plików cookies, obowiązujące w Euros Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Koprkach, ul Macieja Rataja 4F, NIP 5242717218(dalej: Euros Energy).

 1. Administratorem danych jest Euros Energy. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
 3. Dane osobowe podawane we wszystkich formularzach działających na stronie internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 5. Zbierane przez Administratora dane będą przetwarzane w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie, jeśli pozostawiłeś dane w formularzach kontaktowych na naszej stronie.
 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: office@eurosenergy.com
 3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko  na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy prawa krajowego bądź międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 4. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
  1. podmiotom powiązanym z Administratorem,
  2. podmiotom współpracującym z Administratorem,
  3. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania technologiczne świadczone przez Euros Energy,
  4. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
  5. kancelariom prawnym.
  6. organom ścigania upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 8. Witryna eurosenergy.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 9. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 10. W witrynie eurosenergy.com wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. niezbędne, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. wydajnościowe, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  4. funkcjonalne, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  5. marketingowe, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych,
  6. analitycznych i statystycznych, umożliwiające weryfikację aktywności użytkowników i ich preferencji w celu optymalizacji świadczonych usług.
 11. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.