Najczęściej zadawane pytania

Agro Energia

Program “AGRO energia” to inicjatywa rządowa, która ma na celu zachęcanie właścicieli lub dzierżawców użytków rolnych do inwestowania w odnawialne źródła energii. Dofinansowanie obejmuje instalacje fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, instalacje kombinowane oraz magazyny energii. Warunki skorzystania z programu to m.in. rozpoczęcie inwestycji po przystąpieniu do programu, posiadanie nowych urządzeń, użytkowanie dofinansowanej instalacji przez minimum 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia oraz brak możliwości korzystania jednocześnie z innymi dofinansowaniami (np. “Mój Prąd”, “Czyste Powietrze”).  

Dofinansowanie ma charakter refundacji poniesionych kosztów i jest wypłacane po zakończeniu inwestycji. Inwestycja może być łączona z ulgą termomodernizacyjną. Przed przystąpieniem do programu warto skonsultować się z Doradztwem Energetycznym.  

Więcej na temat programu znajdziesz na oficjalnej stronie dotacji. 

Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Energia Plus

Program ”Energia Plus” ma na celu zmniejszenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko, zwłaszcza poprzez poprawę jakości powietrza. Program jest realizowany etapowo w latach 2019-2030, a umowy będą podpisywane do końca 2027 roku, a pieniądze z dotacji będą wydatkowane do 2030 roku. Beneficjentami programu mogą być podmioty wykonujące działalność gospodarczą. Każdy rodzaj przedsięwzięcia wymaga oddzielnego wniosku, więc jeśli prowadzisz dwie różne działalności gospodarcze i dla każdej z nich chcesz starać się o dofinansowanie, musisz złożyć osobne wnioski.  

Program “Energia Plus” umożliwia ubieganie się o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i innych źródeł energii odnawialnej, takich jak pompy ciepła, turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne oraz małe elektrownie wodne. Wnioskodawcy mogą również starać się o dofinansowanie magazynu energii, pod warunkiem zintegrowania go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.  

Nabór do programu odbywa się w trybie ciągłym, a wnioski można składać od 01.02.2023 r. do 13.12.2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Wnioski należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie, przy użyciu podpisu elektronicznego. W celu złożenia wniosku należy utworzyć konto i zalogować się na stronie internetowej NFOŚiGW i wybrać odpowiedni program priorytetowy.  

Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Mój Prąd 5.0 

Od 22.04.2023 w ramach programu “Mój Prąd 5.0”, wnioskodawcy mogą liczyć na dotację na zakup różnych urządzeń związanych z energią odnawialną. Dotacja obejmuje nie tylko panele fotowoltaiczne, ale również magazyny energii, magazyny ciepła, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne. Program ten ma na celu wzmocnienie autokonsumpcji energii elektrycznej wytwarzanej z paneli fotowoltaicznych.  

Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj.  
 
Więcej na temat dotacji znajdziesz na oficjalnej stronie programu. 

Czyste powietrze

Program “Czyste Powietrze” został stworzony z myślą o poprawie jakości powietrza w Polsce, która mimo różnych działań ekologicznych, wciąż pozostawia wiele do życzenia. W wielu miastach normy zanieczyszczeń są przekraczane, szczególnie jesienią i zimą podczas okresu grzewczego. W celu poprawy tej sytuacji, wprowadzono już przepisy dotyczące czystości powietrza, a także zakaz palenia w piecach i nakaz wymiany starych, wyeksploatowanych kopciuchów.  

Program “Czyste Powietrze” ma na celu pomoc w realizacji tych wymogów i zachęcać do ekologicznych inwestycji, takich jak wymiana pieców na bardziej wydajne i przyjazne dla środowiska. Jednocześnie w Polsce istnieje problem ubóstwa energetycznego, który dotyka wiele osób. Program “Czyste Powietrze” ma także na celu pomóc w rozwiązaniu tego problemu poprzez dofinansowanie ekologicznych inwestycji w celu poprawy efektywności energetycznej budynków.  

Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Więcej na temat dotacji znajdziesz na oficjalnej stronie programu. 

Ulga termomodernizacyjna  

Ulga termomodernizacyjna to forma wsparcia finansowego dla osób prywatnych, które dokonują inwestycji w termomodernizację budynków. Polega na odliczeniu od podatku dla osób fizycznych części kosztów poniesionych w celu modernizacji termicznej budynku. Chcesz dowiedzieć się więcej albo potrzebujesz pomocy?   

Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub zostaw swój kontakt tutaj. 

Więcej na temat Ulgi termomodernizacyjnej znajdziesz na oficjalnej stronie. 

Moje Ciepło  

Program “Moje Ciepło” to rządowy program mający na celu wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i energetyki prosumenckiej poprzez zastosowanie ekologicznych źródeł ciepła, takich jak pompy ciepła w domach jednorodzinnych.  Działania te mają przyczynić się do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła, a także do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii.  

Program “Moje Ciepło” ma przyczynić się do realizacji celów ramowych dotyczących klimatu i energetyki na poziomie krajowym. Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźników osiągnięcia celu, który wynosi dla niego co najmniej 57 000 sztuk ekologicznych pomp ciepła.  

Warto zaznaczyć, że program ten jest podobny do popularnego programu “Mój Prąd“, który jest również prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i który ma na celu wsparcie inwestycji w fotowoltaikę oraz pomy ciepła.  

Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Więcej na temat dotacji znajdziesz na oficjalnej stronie programu. 

Jaka dotacja na OZE dla nowobudowanego domu?  

W przypadku budowy nowego domu z instalacją grzewczą opartą o pompę ciepła i inne źródła energii odnawialnej, możesz uzyskać wsparcie finansowe z programu “Mój Prąd 5.0 oraz “Moje Ciepło“. Z każdego z programów możesz otrzymać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych wsparcia.  

Doradcy Euros Energy zajmują się kompleksowym doradztwem w zakresie doboru urządzeń, projektowania instalacji oraz przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania dotacji. Chcesz dowiedzieć się więcej lub potrzebujesz pomocy?  

Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Jaka dotacja na OZE na termomodernizacje domu?  

Osoby chcące otrzymać dotacje na prace termomodernizacyjne swojego domu mogą skorzystać z szeregu programów. W 2023 roku są to: program “Czyste Powietrze”, “Czyste Powietrze Plus”, “Mój Prąd 5.0” oraz Ulga Termomodernizacyjna [linkowanie wew. FAQ do 2.5.3. Ulga termomodernizacyjna].   

Wysokość dopłaty zależy między innymi od zakresu inwestycji oraz rocznego dochodu. Inwestorzy chcący poprawić efektywność energetyczną swojego domu jednorodzinnego mogą sfinansować zarówno instalację fotowoltaiczną, jak i pompę ciepła.   

Doradcy Euros Energy mogą pomóc Ci przygotować dokumentację niezbędną do uzyskania dotacji. Chcesz dowiedzieć się więcej albo potrzebujesz pomocy? 

Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Jak długo trwa pozyskiwanie dotacji?  

Proces pozyskiwania dotacji trwa do 30 dni. Najważniejsze jest poprawne przygotowanie wniosku i przesłanie go do odpowiedniego organu.  

Na szczęście wszystko mogą za Ciebie zrobić doradcy Euros Energy. Chcesz dowiedzieć się więcej albo potrzebujesz pomocy?  

Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Czy mogę skorzystać z dotacji przy płatności ratalnej?  

Dodatkową formą wsparcia dla osób chcących zainwestować w odnawialne źródła energii w swoim domu jest możliwość zakupu urządzeń OZE na preferencyjny kredyt. Można z niego skorzystać również będąc beneficjentem jednego z programów z dotacyjnych i ulgi termomodernizacyjnej.  

Pozyskanie preferencyjnego kredytu z Euros Energy jest łatwe i szybkie. Każdy z naszych doradców może przedstawić Ci jasne warunki płatności ratalnej, przygotować ofertę kredytową dopasowaną do indywidualnych możliwości klienta oraz pomóc w uzyskaniu kredytu z korzystnym oprocentowaniem. Wszystko możesz załatwić na spotkaniu z lokalnym doradcą Euros Energy.  

Chcesz umówić się na spotkanie? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość TUTAJ. 

Za zimno lub za gorąco?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach!

Umów się na bezpłatną konsultację

Napisz do nas korzystając z poniższego formularza lub danych kontaktowych