Najczęściej zadawane pytania

Co to jest COP? 

COP (Coefficient of Performance) to stosunek ciepła dostarczanego przez system do zużytej energii elektrycznej. W przypadku instalacji OZE, COP jest zwykle stosowany w odniesieniu do pomp ciepła i oznacza stosunek ilości ciepła dostarczonego przez pompę ciepła do ilości energii elektrycznej zużytej przez pompę ciepła.  

Aby obliczyć COP dla pompy ciepła w instalacji OZE, należy zmierzyć zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła oraz ilość ciepła, które jest dostarczane do budynku przez system. Następnie należy podzielić ilość ciepła dostarczanego do budynku przez ilość energii elektrycznej zużytej przez pompę ciepła.  

COP dla instalacji OZE jest zwykle wyższy niż dla tradycyjnych systemów grzewczych, ponieważ wykorzystuje ona odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna, geotermalna czy powietrzna. Jednak warto zauważyć, że wartość COP może się różnić w zależności od warunków zewnętrznych, takich jak temperatura powietrza czy ilość światła słonecznego. 

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Co to jest SCOP 

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) to wskaźnik efektywności sezonowej pompy ciepła, który określa średnią wartość COP (Coefficient of Performance) w trakcie całego sezonu grzewczego. SCOP uwzględnia różne warunki atmosferyczne i zmienne zapotrzebowanie na ciepło w ciągu roku.  

Aby obliczyć SCOP dla instalacji OZE, należy zbierać dane na temat poboru energii przez instalację oraz poboru energii elektrycznej w ciągu całego sezonu grzewczego (zwykle od września do kwietnia). Następnie oblicza się COP dla każdego miesiąca, sumuje się wartości COP i dzieli się przez liczbę miesięcy w sezonie grzewczym.  

Wzór na obliczenie SCOP można zapisać jako:  

SCOP = (suma COP w ciągu sezonu grzewczego) / (liczba miesięcy w sezonie grzewczym)  

Wartość SCOP może być wykorzystana do porównania efektywności różnych instalacji OZE. Im wyższy SCOP, tym bardziej efektywna jest instalacja, że wykorzystuje mniej energii elektrycznej do produkcji ciepła. 

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Co to jest wewnętrzny czujnik temperatury? 

Wewnętrzny czujnik temperatury w instalacji grzewczej to urządzenie służące do mierzenia temperatury wewnątrz budynku lub wewnątrz pomieszczenia, w którym zainstalowana jest instalacja. Czujnik ten jest zwykle zamontowany w miejscu referencyjnym, aby monitorować temperaturę powietrza w pomieszczeniu. 

Wewnętrzny czujnik temperatury jest ważnym elementem w regulacji temperatury w pomieszczeniach, a jego sygnał jest przekazywany do sterownika urządzenia odpowiadających za ogrzewanie nieruchomości, które może dostosować ustawienia ogrzewania lub chłodzenia, aby zapewnić zadaną temperaturę. 

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Co to jest miejsce referencyjne?  

Miejsce referencyjne to miejsce, w którym umieszczony jest wewnętrzny czujnik temperatury, w instalacjach opartych o gruntowe lub powietrzne pompy ciepła. Poprawny wybór miejsca referencyjnego jest ważny dla dokładnego pomiaru temperatury i efektywnego działania systemu.  

Miejsce referencyjne powinno być dobrze reprezentować temperaturę dla całego domu, aby zapewnić dokładne odczyty. Ważne jest, aby unikać miejsc, w których temperatura może ulegać szybkim zmianom, takich jak kuchnie, łazienki czy przybudówki.  

Czujnik temperatury powinien być zamontowany w miejscu, które jest dobrze wentylowane, aby uniknąć nagrzewania się czujnika i wpływania na dokładność pomiarów. Ponadto ważne jest, aby czujnik znajdował się w miejscu, które nie jest narażone na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, takich jak promieniowanie słoneczne, piec lub kuchenka, aby uniknąć zakłóceń w odczytach.  

Ostateczne umiejscowienie czujnika referencyjnego powinno zostać określone przez profesjonalnego instalatora lub doradcę Euros Energy, który ma doświadczenie w projektowaniu i monitorowaniu pracy instalacji. 

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Co to jest kWp? 

kWp to jednostka mocy znamionowej zainstalowanej na dachu lub na gruncie elektrowni fotowoltaicznej. Oznacza ona kilowat szczytowej mocy elektrycznej, jaką dana elektrownia może wyprodukować w warunkach optymalnych, czyli przy pełnym nasłonecznieniu bezchmurnym i temperaturze modułów 25 stopni Celsjusza. Dla przykładu, elektrownia fotowoltaiczna o mocy 5 kWp jest w stanie wyprodukować maksymalnie 5 kW energii elektrycznej w idealnych warunkach. W praktyce, ze względu na zmienność warunków atmosferycznych, uzyskiwana moc będzie się różnić w zależności od pory dnia i roku, warunków pogodowych oraz kąta nachylenia i azymutu paneli fotowoltaicznych. 

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Co to jest powierzchnia całkowita budynku? 

Powierzchnia całkowita budynku to suma powierzchni wszystkich jego elewacji oraz dachu. Aby obliczyć powierzchnię całkowitą budynku, należy zmierzyć powierzchnie jego elewacji i dachu oraz dodać je do siebie. W przypadku elewacji prostych można obliczyć powierzchnię przez pomnożenie długości i wysokości elewacji. W przypadku elewacji skomplikowanych np. z wykuszem czy balkonem należy podzielić je na mniejsze elementy i obliczyć powierzchnię każdego z nich osobno, a następnie dodać wyniki. Dla dachu powierzchnię można obliczyć przez pomnożenie długości i szerokości dachu. Po obliczeniu powierzchni wszystkich elementów należy dodać je do siebie, aby uzyskać powierzchnię całkowitą budynku. 

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Co to jest oczekiwana temperatura w budynku i jaka jest zalecana? 

Oczekiwana temperatura w budynku to temperatura powietrza, którą uważa się za komfortową dla większości ludzi w danym pomieszczeniu. Zalecana temperatura w budynku wynosi zwykle między 18 a 22 stopnie Celsjusza w przypadku domów mieszkalnych.  

Stosowanie zalecanej temperatury jest dobre dla zdrowia z kilku powodów:  

  • Zdrowie: Przekraczanie zalecanej temperatury w budynku może prowadzić do dyskomfortu termicznego, co wpływa na zdrowie i samopoczucie mieszkańców. Zbyt wysoka temperatura powoduje uczucie duszności, osłabienie, bóle głowy, nudności, a nawet przegrzania i obniżenia odporności.  
  • Oszczędność energii: Utrzymywanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach może pomóc w oszczędzaniu energii i zmniejszeniu kosztów związanych z ogrzewaniem lub klimatyzacją.  
  • Ekologia: Nieprzekraczanie zalecanych temperatur w budynkach pozwala na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i wpływa na poprawę jakości powietrza. Wysoka temperatura prowadzi do większego zużycia energii i zwiększonej emisji gazów cieplarnianych. 

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Co to jest oczekiwana temperatura CWU i jak jest zalecana?  

Oczekiwana temperatura CWU (Ciepłej Wody Użytkowej) to temperatura, którą oczekujemy wody z kranu bieżącej lub wody użytkowej w instalacji OZE. Zalecana lub standardowa temperatura CWU to temperatura, która powinna być utrzymywana w zbiorniku wody użytkowej, aby zapewnić komfort cieplny użytkownikom budynku i zapobiec rozwojowi bakterii, zwłaszcza Legionelli.  

Zalecana temperatura CWU wynosi zwykle około 50-60°C. Jest to wystarczająco wysoka temperatura, aby zabić bakterie, ale wystarczająco niska, aby zapobiec poparzeniom przy użyciu wody użytkowej. W przypadku zbyt niskiej temperatury CWU woda może stać się siedliskiem dla bakterii, takich jak Legionella, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, włącznie z chorobą legionistów. Z kolei zbyt wysoka temperatura CWU zwiększa ryzyko poparzeń, a także powoduje zwiększone zużycie energii do podgrzewania wody.  

Dlatego ważne jest, aby utrzymywać zalecaną temperaturę CWU i regularnie kontrolować jakość wody, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne dla użytkowników budynku. 

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Czy pompa ciepła sprawdzi się przy ogrzewaniu podłogowym? 

Tak, pompa ciepła może być wykorzystana do ogrzewania podłogowego. Pompy ciepła są w stanie przekazywać ciepło do wody o niskiej temperaturze, co pozwala na wykorzystanie ich do ogrzewania podłogowego, który działa przy niższej temperaturze niż tradycyjne grzejniki.  

Ogrzewanie podłogowe ma wiele zalet, takich jak równomierne rozprowadzenie ciepła, brak hałasu oraz niskie koszty eksploatacyjne. Pompa ciepła może być skutecznym i ekonomicznym rozwiązaniem do tego typu ogrzewania, szczególnie w przypadku, gdy jest dobrze dopasowana do wymagań budynku i systemu grzewczego.  

Jednakże warto zauważyć, że niektóre pompy ciepła mogą mieć problemy z osiągnięciem wystarczająco wysokiej temperatury wody do ogrzewania podłogowego w okresach bardzo niskich temperatur zewnętrznych, co może wymagać uzupełnienia ich pracy przez inne źródło ciepła. Z tego względu przed zdecydowaniem się na pompę ciepła jako źródło ciepła dla ogrzewania podłogowego, warto dokładnie zbadać specyfikę swojego budynku i wybór odpowiedniego modelu pompy ciepła. 

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Czy średnica rur ma znaczenie przy montażu pompy ciepła? 

Tak, średnica rur ma znaczenie przy montażu pompy ciepła. Odpowiednio dobrana średnica rur pozwala na uzyskanie wysokiej wydajności i efektywności pompy ciepła. Zbyt małe rury mogą spowodować zwiększenie oporu hydraulicznego i zmniejszenie wydajności pompy, a zbyt duże rury mogą prowadzić do strat ciepła i nieefektywnego działania pompy. Dlatego ważne jest, aby dobór średnicy rur był zgodny z zaleceniami producenta pompy ciepła oraz z projektowaniem instalacji grzewczej. 

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Jakie grzejniki przy pompie ciepła? 

Wybór odpowiednich grzejników do instalacji z pompą ciepła jest ważnym czynnikiem wpływającym na efektywność i wydajność całego systemu grzewczego. W zależności od rodzaju pompy ciepła i rodzaju płynu stosowanego w instalacji mogą być stosowane różne rodzaje grzejników.  

Najczęściej stosowanymi grzejnikami w instalacjach z pompą ciepła są grzejniki dostosowane do niskich temperatur instalacji. Ważne jest, aby wybierać grzejniki o dużej powierzchni grzewczej, ponieważ pompy ciepła są zwykle projektowane do pracy z niskimi temperaturami zasilania.  

Ogrzewanie podłogowe są szczególnie korzystnym rozwiązaniem przy pracy z pompą ciepła, ponieważ są one w stanie osiągnąć wysoką efektywność przy stosunkowo niskiej temperaturze zasilania. Dzięki temu można osiągnąć wysoką wydajność systemu przy minimalnym zużyciu energii.  

Ważnym elementem przy wyborze grzejników i innych elementów instalacji jest unikanie części ocynkowanych, które mogą ulec korozji w przypadku zastosowania koncentratu glikolowego do wypełnienia instalacji grzewczej. 

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Czy materiał użyty do ocieplenia domu ma wpływ na efektywność pompy ciepła? 

Tak, materiał użyty do ocieplenia domu może mieć wpływ na efektywność pompy ciepła. Dobra izolacja termiczna budynku jest kluczowa, aby pompa ciepła mogła pracować z maksymalną wydajnością i minimalnym zużyciem energii. Im lepsza izolacja, tym mniej ciepła “ucieka” na zewnątrz, co oznacza, że pompa ciepła potrzebuje mniejszej ilości energii, aby osiągnąć wymaganą temperaturę wewnątrz budynku.  

Jeśli budynek jest słabo ocieplony, to pompa ciepła będzie musiała pracować ciężej, aby zapewnić wystarczającą ilość ciepła wewnątrz budynku. Oznacza to, że będzie potrzebowała więcej energii, co z kolei przekłada się na wyższe koszty eksploatacji i mniejszą efektywność.  

Dlatego też, przed instalacją pompy ciepła, ważne jest, aby dokładnie przeanalizować izolację termiczną budynku i ewentualnie ją poprawić, aby pompa ciepła mogła działać z maksymalną wydajnością i minimalnym zużyciem energii. 

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Czy muszę demontować dotychczasowe źródło ciepła?  

Nie ma konieczności demontażu dotychczasowego źródła ciepła, jeśli chce się zainstalować pompę ciepła w domu. W wielu przypadkach instalacja urządzeń pozwalających na produkcje ekologicznej energii i niskoemisyjnego ogrzewanie budynku może zostać zintegrowana z istniejącym źródłem ciepła, aby zwiększyć efektywność systemu.   

Na przykład, w przypadku kotłów gazowych lub olejowych, pompa ciepła może działać jako źródło ciepła uzupełniające, a nie zastępcze. W takim przypadku pompa ciepła byłaby wykorzystywana głównie w okresie letnim, a istniejący kocioł gazowy lub olejowy byłby wykorzystywany tylko wtedy, gdy temperatura spada poniżej poziomu, który może być zapewniony przez pompę ciepła. W każdym przypadku zaleca się skonsultowanie się z fachowcem, który pomoże w doborze odpowiedniego rozwiązania dla danego budynku i potrzeb ogrzewania.  

Warto dodać, że w niektórych przypadkach demontaż dotychczasowego źródła ciepła może być wymagany w celu uzyskania dotacji lub innych form wsparcia finansowego. Warto więc wcześniej sprawdzić warunki programów wsparcia, które są dostępne w danym regionie lub kraju. 

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Dlaczego glikol jest lepszym przewodnikiem w instalacji niż woda? 

Glikol jest lepszym przewodnikiem ciepła w instalacji opartych o odnawialne źródła energii niż woda z kilku powodów:  

  • Mniejsza temperatura zamarzania: Glikol ma niższą temperaturę zamarzania niż woda, co oznacza, że jest on mniej podatny na zamarzanie w przypadku niskich temperatur.  
  • Większa wydajność: Glikol ma większą gęstość niż woda, co oznacza, że może przenosić więcej ciepła w jednostce objętości.  
  • Ochrona przed korozją: Glikol może chronić instalację przed korozją i osadami, co wydłuża żywotność urządzeń i zabezpiecza instalację przed awariami.  

Woda również może być stosowana w instalacji OZE, ale wymaga ona dodatkowej ochrony przed zamarznięciem i korozją. Glikol jest bardziej popularnym wyborem, ponieważ jest łatwiejszy w użyciu i zapewnia lepszą ochronę przed niskimi temperaturami i korozją. 

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Czy muszę wymieniać elementy ocynkowane instalacji 

Tak, jeśli chcesz zastosować glikol w instalacji, musisz wymienić elementy ocynkowane. Glikol może reagować z cynkiem i powodować korozję elementów instalacji ocynkowanej, co może prowadzić do poważnych uszkodzeń i wycieku cieczy. Dlatego ważne jest, aby używać elementów instalacyjnych wykonanych ze stali nierdzewnej lub miedzi, które są odporne na działanie glikolu. W przypadku stosowania glikolu w istniejącej instalacji konieczna może być wymiana części instalacji, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami. 

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Czy wysokość pomieszczeń ma wpływ na zapotrzebowanie energetyczne budynku? 

Tak, wysokość pomieszczeń może mieć wpływ na zapotrzebowanie energetyczne budynku, chociaż nie jest to jedyny czynnik wpływający na zużycie energii. Wyższe pomieszczenia, zwłaszcza te z sufitem katedralnym, mogą prowadzić do większej straty ciepła, ponieważ zwiększają objętość powietrza, które musi być ogrzane. To oznacza, że więcej energii będzie potrzebne, aby utrzymać daną temperaturę w pomieszczeniu. Jednakże wpływ wysokości pomieszczeń na zapotrzebowanie energetyczne budynku to nie jedyna zamienna. Zapotrzebowanie energetyczne zależy również od wielu innych czynników, takich jak izolacja termiczna, rodzaj instalacji grzewczej, ilość okien i drzwi, ich izolacja, orientacja budynku względem stron świata oraz wiele innych czynników. 

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Czy rekuperacja na wpływ na zapotrzebowanie energetyczne budynku? 

Tak, rekuperacja może wpłynąć na zapotrzebowanie energetyczne budynku poprzez zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzewania lub chłodzenia powietrza wewnętrznego. Rekuperacja to system wentylacyjny, który odzyskuje ciepło z powietrza wywiewanego z budynku i wykorzystuje je do ogrzewania powietrza nawiewanego z zewnątrz. W ten sposób rekuperator może zmniejszyć straty ciepła w budynku i zmniejszyć zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania powietrza wewnętrznego, co z kolei może przyczynić się do zmniejszenia rachunków za energię i wpłynąć pozytywnie na środowisko. 

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Czy mogę połączyć urządzenia Euros Energy z systemem inteligentnego domu? 

Tak, większość urządzeń Euros Energy może być zintegrowana z systemami inteligentnego domu. Dzięki takiemu połączeniu można zdalnie sterować urządzeniami Euros Energy za pomocą aplikacji mobilnej lub zintegrowanego systemu sterowania inteligentnego domu. Warto jednak upewnić się przed zakupem, czy konkretne urządzenie jest zgodne z danym systemem inteligentnego domu. 

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Ile mogę oszczędzić, montując pompę ciepła? 

Oszczędności wynikające z montażu pompy ciepła w dużej mierze zależą od indywidualnych warunków budynku oraz od tego, jakie źródło ciepła było dotychczas stosowane. Generalnie, pompa ciepła jest bardziej efektywnym źródłem ciepła niż np. tradycyjny kocioł gazowy czy olejowy. Oszczędności mogą wynosić nawet kilka tysięcy złotych rocznie w porównaniu do ogrzewania na paliwo stałe. W przypadku wymiany starszej pompy ciepła na nowszą bardziej wydajną oszczędności mogą wynosić do kilkuset złotych rocznie. Ostateczna kwota oszczędności zależy od wielu czynników, takich jak metoda ocieplenia budynku, izolacja, wielkość domu, ilość mieszkańców, styl użytkowania, a także ceny energii na rynku. 

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Ile mogę oszczędzić montując fotowoltaikę? 

Oszczędności związane z montażem systemu fotowoltaicznego zależą od wielu czynników, takich jak lokalizacja domu, kąt nachylenia dachu, wielkość i jakość paneli słonecznych, orientacja dachu względem stron świata, ilość dni słonecznych w roku, ale także od kosztów energii elektrycznej w danej lokalizacji. W zależności od tych czynników, oszczędności związane z energią słoneczną mogą wynosić od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych rocznie.  

Warto jednak pamiętać, że koszt instalacji fotowoltaicznej jest stosunkowo wysoki i zależy od wielu czynników, takich jak wielkość i jakość paneli słonecznych, moc inwertera, rodzaj montażu i koszt robocizny. Jednakże, pomimo wyższych kosztów początkowych, inwestycja w fotowoltaikę może się zwrócić w ciągu kilku lat, a następnie przynosić duże oszczędności przez cały okres jej użytkowania, który może wynosić nawet 25-30 lat. 

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Ile mogę oszczędzić montując pompę ciepła i fotowoltaikę?  

Montaż pompy ciepła i fotowoltaiki może przynieść znaczne oszczędności na rachunkach za energię elektryczną i ogrzewanie. Ostateczna wysokość oszczędności zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja budynku, wielkość instalacji, efektywność urządzeń, a także indywidualne potrzeby i przyzwyczajenia mieszkańców.  

Jednakże, łącząc te dwa systemy, możemy uzyskać zjawisko tzw. samo-zasilania (ang. self-consumption), co oznacza, że zużywamy prąd wytwarzany przez panele fotowoltaiczne do zasilania pompy ciepła. Dzięki temu minimalizujemy zużycie energii z sieci, a w konsekwencji również wysokość rachunków za energię.  

Ostateczne oszczędności zależą od wielu czynników, takich jak wielkość instalacji fotowoltaicznej, jej wydajność, zapotrzebowanie na ciepło w budynku, efektywność pompy ciepła i oczywiście od ceny energii elektrycznej. Jednakże wiele badań pokazuje, że instalacja tych dwóch systemów pozwala na znaczne obniżenie kosztów energii elektrycznej w budynku, a w niektórych przypadkach nawet na całkowite jej uniezależnienie. 

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Co to znaczy instalacja jednofazowa  

Instalacja jednofazowa to rodzaj instalacji elektrycznej, która działa na podstawie jednej fazy prądu przemiennego. W tym przypadku prąd przemienny jest dostarczany z jednego źródła, takiego jak sieć elektroenergetyczna, do urządzeń elektrycznych. W Polsce w instalacjach jednofazowych standardowe napięcie wynosi 230 V. Instalacje jednofazowe są stosowane głównie w niewielkich obiektach mieszkalnych, biurach, sklepach itp., gdzie nie ma potrzeby korzystania z większej ilości urządzeń elektrycznych o wysokim poborze mocy. 

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Co to znaczy instalacja trójfazow 

Instalacja trójfazowa to system elektryczny, w którym przesył energii elektrycznej odbywa się przy użyciu trzech przewodów fazowych, z których każdy ma przesunięcie fazowe o 120 stopni względem pozostałych. Jest to najczęściej stosowany system w przemyśle i dużych budynkach, gdzie wymagane jest duże obciążenie elektryczne. W porównaniu z instalacją jednofazową pozwala na przesyłanie większej mocy przy mniejszej wartości prądu, co wpływa na bezpieczeństwo i wydajność pracy urządzeń. 

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Co to jest źródło szczytowe?  

Źródło szczytowe to dodatkowe źródło energii, które jest wykorzystywane w instalacji OZE w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na energię przekracza możliwości pozyskiwania energii z podstawowego źródła, np. w przypadku panele fotowoltaiczne nie wytwarzają wystarczającej ilości energii podczas dni pochmurnych lub w okresie zimowym, kiedy dni są krótsze. Źródła szczytowe mogą być różnego rodzaju, np. agregaty prądotwórcze, baterie akumulatorowe czy zasilacze UPS. Ich zadaniem jest zapewnienie energii w sytuacjach awaryjnych lub w przypadku tymczasowego braku energii z głównego źródła. 

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Co to jest zabezpieczenie przedlicznikowe? 

Zabezpieczenie przedlicznikowe to element instalacji elektrycznej, który ma za zadanie chronić przed przeciążeniem linii zasilającej w przypadku, gdy w domu lub budynku jest zbyt wiele urządzeń pobierających energię elektryczną. Jest to zwykle zainstalowany przedlicznik lub bezpiecznik, który chroni kable i przewody przed przegrzaniem i uszkodzeniem. W przypadku przeciążenia lub zwarcia, zabezpieczenie przedlicznikowe automatycznie wyłącza zasilanie, co chroni urządzenia elektryczne i instalację elektryczną przed uszkodzeniem. 

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Co to jest dolne źródło? 

Dolne źródło to termin związany z instalacjami grzewczymi wykorzystującymi pompę ciepła. Jest to rodzaj źródła ciepła, które pobiera ciepło z ziemi lub wody gruntowej. Dolne źródło charakteryzuje się relatywnie stabilną temperaturą przez cały rok, co pozwala na uzyskanie stabilnej wydajności pompy ciepła. W przypadku źródła gruntowego, rury z płynem chłodzącym (np. wodą z dodatkiem glikolu) są układane pod powierzchnią ziemi na głębokości około 1,5-2 metrów. Natomiast w przypadku źródła wodnego, rury są zanurzone w wodzie gruntowej. Dolne źródło jest alternatywną opcją dla powietrznego źródła ciepła, który jest bardziej podatny na wahania temperatury i niższą wydajność w okresie zimowym. 

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Za zimno lub za gorąco?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach!

Umów się na bezpłatną konsultację

Napisz do nas korzystając z poniższego formularza lub danych kontaktowych