Najczęściej zadawane pytania

Zawór ochronny 

Zawór ochronny w instalacji grzewczej i hydraulicznej to element, który ma za zadanie chronić przed nadmiernym ciśnieniem w instalacji. W instalacjach OZE, gdzie wykorzystywane są pompy ciepła lub moduły fotowoltaiczne, często występują wahania ciśnienia w obiegu. Zawór ochronny umożliwia bezpieczne rozprężanie cieczy, zapobiegając uszkodzeniu instalacji. Działanie zaworu polega na otwarciu się po osiągnięciu określonego ciśnienia i wypuszczeniu nadmiaru płynu na zewnątrz, a następnie zamknięciu się. Zawór ochronny jest niezbędny w każdej instalacji, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność działania całego systemu.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość tutaj. 

Zawór antyoparzeniowy

Zawór antyoparzeniowy to element instalacji wodnej, który służy do zapobiegania oparzeniom ciała użytkowników w przypadku nagłej zmiany temperatury wody w instalacji, np. w wyniku usterki lub nieprawidłowej regulacji systemu. Zawór antyoparzeniowy działa poprzez mieszanie ciepłej i zimnej wody, dzięki czemu temperatura wody w instalacji jest utrzymywana na stałym poziomie.  

Zawór antyoparzeniowy ma zwykle wbudowany termoelement, który reaguje na nagłą zmianę temperatury wody i automatycznie reguluje przepływ wody przez zawór. W przypadku nagłego spadku temperatury wody, zawór antyoparzeniowy ogranicza przepływ wody zimnej i zwiększa przepływ wody ciepłej, dzięki czemu temperatura wody w instalacji nie spada zbyt gwałtownie.  

Zawór antyoparzeniowy jest szczególnie ważny w instalacjach z zastosowaniem energii odnawialnej, takich jak kolektory słoneczne czy pompy ciepła, ponieważ w tych systemach temperatura wody może się zmieniać w sposób bardziej dynamiczny niż w tradycyjnych instalacjach grzewczych.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość tutaj. 

Inwerter

Falownik (ang. inverter) to urządzenie elektroniczne służące do zmiany prądu stałego (DC) na prąd zmienny (AC) o zmiennej częstotliwości, napięciu oraz amplitudzie. Falownik jest stosowany przede wszystkim w systemach zasilania z energii odnawialnej, takich jak panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe czy mikroelektrownie wodne.  

Falownik jest niezbędny w przypadku, gdy chcemy przekształcić energię elektryczną z jednego źródła, np. paneli fotowoltaicznych lub baterii, na energię zmienną, którą możemy wykorzystać w domu lub przekazać do sieci energetycznej.  

Falownik składa się z przetwornika AC/DC, czyli układu, który przetwarza prąd stały na prąd zmienny, oraz elektronicznego sterownika, który reguluje częstotliwość, napięcie i amplitudę sygnału wyjściowego.  

W przypadku systemów zasilania z energii odnawialnej falownik pełni kluczową rolę, ponieważ pozwala na przetwarzanie energii z paneli fotowoltaicznych lub innych źródeł na energię, którą można wykorzystać w domu lub przekazać do sieci energetycznej. Falowniki pozwalają również na monitorowanie i regulowanie pracy systemu oraz na optymalizację wydajności i efektywności energetycznej całego systemu.  

Więcej informacji na temat inwerterów oferowanych przez Euros Energy znajdziesz na stronie. 

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość tutaj. 

Rodzaje inwerterów oferowanych przez Euros Energy  

W ofercie Euros Energy znajdują się inwertery światowej klasy producentów GoodWe, Sofar Solar oraz SolarEdge. Oferujemy inwertery trójfazowe, o szerokim zakresie napięcia akumulatorowego. Bazujemy na trzech inwerterów: 

 • Stringowe, najbardziej popularne, współpracujące tylko z instalacją PV; 
 • Hybrydowe – współpracujące z instalacją PV i magazynem energii; 
 • Ładowarka AC ( retrofit) – współpracujące tylko z magazynem energii. 

Doradcy Euros Energy pomagają w doborze urządzenia, odpowiedniego do wymogów technicznych konkretnych inwestycji.   

Więcej informacji na temat inwerterów znajdziesz tutaj.

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość przez formularz. 

Filtr magnetyczny  

Filtr magnetyczny to urządzenie, które służy do ochrony instalacji grzewczej opartej o odnawialne źródła energii (OZE), takich jak pompy ciepła, kotły na biomasę czy kolektory słoneczne przed osadami i zanieczyszczeniami, które mogą wpłynąć na ich wydajność i skuteczność.  

Filtr magnetyczny wykorzystuje silne magnesy, aby przyciągać do siebie zanieczyszczenia z wody, takie jak piasek, rdza czy osady. Woda przepływa przez filtr, który zamienia jej kierunek przepływu, aby zwiększyć skuteczność procesu oczyszczania. Zanieczyszczenia zostają zatrzymane na specjalnych wkładach lub siatkach, które można łatwo wyczyścić lub wymienić.  

Filtr magnetyczny może być stosowany w instalacjach grzewczych zasilanych różnymi źródłami energii, a jego zastosowanie zapewnia skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami wody, co pozytywnie wpływa na wydajność i żywotność urządzeń, a także zapobiega kosztownym naprawom i wymianom elementów.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość tutaj. 

Skrzynka bezpieczeństwa  

Skrzynka bezpieczeństwa w instalacji OZE to element służący do zapewnienia bezpieczeństwa pracy całego systemu. Jest to specjalny element elektryczny, który ma za zadanie kontrolować i monitorować prąd i napięcie w układzie, aby zapobiec przeciążeniom i awariom.  

Skrzynka bezpieczeństwa jest zwykle wyposażona w różne czujniki i alarmy, które reagują na przekroczenie określonych parametrów pracy systemu. Jeśli zostanie wykryte zagrożenie, skrzynka bezpieczeństwa może wyłączyć instalację OZE lub włączyć dodatkowe zabezpieczenia, takie jak bezpiecznik lub przekaźnik. Dzięki skrzynce bezpieczeństwa możliwe jest uniknięcie awarii, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt, a także kosztowne w naprawie.  

Posiadamy w swoim asortymencie 3 rodzaje skrzynek bezpieczeństwa: EUROSSAFE VOLT-STANDARD, EUROSSAFE VOLT-COMFORT, EUROSSAFE VOLT-PREMIUM +. W zależności od urządzenia są zaopatrzone w:   

 • rozdzielnicę natynkową od RN – 8 do RN – 18;  
 • wyłącznik nadmiarowoprądowy 6kA, C,3-pola, 25A;  
 • wyłącznik różnicowo-prądowy;  
 • gniazdo 230 V z zabezpieczeniem;  
 • kontrola faz;  
 • licznik energii;  
 • wykrywacz faz.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość tutaj. 

Zbiornik buforowy

Zbiornik buforowy w instalacji grzewczej to zbiornik, który służy do magazynowania zapasu ciepłej wody lub innej substancji, która stanowi nośnik energii cieplnej. Zazwyczaj wykorzystywany jest w systemach grzewczych, w których źródłem ciepła są powietrzne lub gruntowe pompy ciepła.  

Główną funkcją zbiornika buforowego jest magazynowanie nadmiaru nośnika energii cieplnej, który może być alternatywnie wykorzystywany przez instalacje w sytuacji, gdy nastąpi konieczność uzupełnienia płynu w instalacji. Zastosowanie zbiornika buforowego w systemach grzewczych wykorzystujących pompy ciepła, pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej instalacji oraz bezawaryjne funkcjonowanie.   
  
W projektach Euros Energy stosujemy zbiorniki buforowe o różnych pojemnościach. W domach jednorodzinnych zazwyczaj stosujemy EUROSBUFOR 100, których doskonale sprawdza się przy pompach ciepła woda-powietrze EUROS ATMO 7, 11, 19. Do instalacji grzewczej opartej o gruntową pompy ciepła EUROS GEO 14 i EUROS GEO 18, zlecamy montaż zbiornika EUROSBUFOR 250.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość tutaj. 

Zbiornik/zasobinik Ciepłej Wody Użytkowej 

Zbiornik ciepłej wody użytkowej (CWU) to urządzenie, które służy do przechowywania wody, która została podgrzana za pomocą pompy ciepła lub moduły fotowoltaiczne i pompę ciepła. Jest to bardzo ważny element w instalacjach grzewczych, ponieważ umożliwia wykorzystanie zgromadzonej ciepłej wody, gdy jest ona potrzebna bez konieczności ponownego podgrzewania.   

Zbiornik CWU działa na zasadzie pojemnika z wodą, którego temperatura jest utrzymywana na poziomie ustawionym przez użytkownika. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie efektywności pracy pompy ciepła i zmniejszenie zużycia energii z sieci.  

W zależności od zapotrzebowania klienta oraz wybranej pompy ciepła rekomendujemy zasobniki ciepłej wody użytkowej o pojemnościach od 200 do 2000 litrów.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość tutaj. 

Grupa bezpieczeństwa CO  

Grupa bezpieczeństwa CO to element instalacji grzewczej, który służy do bezpiecznego odprowadzania nadmiaru cieczy grzewczej, najczęściej w systemach ogrzewania podłogowego lub grzejnikowego z zamkniętym obiegiem wody.  

Gdy w wyniku nagłego wzrostu ciśnienia cieczy grzewczej w instalacji może dojść do uszkodzenia elementów systemu, włącza się grupa bezpieczeństwa, która automatycznie otwiera zawór odpowietrzający. Dzięki temu nadmiar cieczy grzewczej jest odprowadzany na zewnątrz budynku, co zapobiega powstaniu awarii i zagrożenia dla mieszkańców.  

Grupa bezpieczeństwa CO składa się z zaworu bezpieczeństwa, zaworu odpowietrzającego oraz manometru. Zawór bezpieczeństwa jest najważniejszym elementem grupy i działa jako zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem w instalacji, a także przed powrotem wody do kotła, co mogłoby go uszkodzić. Zawór odpowietrzający umożliwia odprowadzenie nadmiaru cieczy grzewczej, natomiast manometr służy do monitorowania ciśnienia w instalacji.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość tutaj. 

Grupa bezpieczeństwa CWU  

Grupa bezpieczeństwa CWU to element instalacji, który jest odpowiedzialny za regulowanie temperatury ciepłej wody użytkowej (CWU) w celu zapobiegania przypadkowemu poparzeniu użytkowników oraz zapewnienia oszczędności energii.  

Grypa bezpieczeństwa CWU zwykle składa się z zaworu mieszającego, który umożliwia mieszanie wody gorącej z zimną w celu uzyskania optymalnej temperatury CWU, oraz termometru, który pozwala na monitorowanie temperatury wody.  

Zawór mieszający działa poprzez zmianę przepływu wody gorącej i zimnej, w zależności od ustawionej temperatury. Kiedy temperatura wody jest zbyt wysoka, zawór mieszający zmniejsza przepływ wody gorącej, co skutkuje obniżeniem temperatury CWU. Z kolei, gdy temperatura wody jest zbyt niska, zawór mieszający zwiększa przepływ wody gorącej, co zwiększa temperaturę CWU.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość tutaj. 

Pompka obiegowa  

Pompka obiegowa jest urządzeniem wykorzystywanym w instalacjach Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w celu zapewnienia obiegu medium (np. wody, glikolu) przez cały system.  

W instalacjach OZE pompa obiegowa może być wykorzystywana na przykład w kolektorach słonecznych, gdzie pomaga w cyrkulacji płynu eksploatacyjnego, pobierając go z dolnego punktu kolektora i przepompowując go na górną część kolektora, gdzie jest podgrzewany przez promienie słoneczne. W instalacjach z pompą ciepła, pompka obiegowa może być wykorzystywana do przepompowywania płynu chłodzącego, który zbiera ciepło z zewnętrznego źródła (np. powietrza, ziemi czy wody) i przekazuje je do wewnętrznego układu grzewczego.  

Pompy obiegowe działają na zasadzie wirników, które wprowadzają w ruch ciecz w obwodzie. W ten sposób umożliwiają przepływ medium przez cały system oraz zapewniają równomierne rozprowadzenie ciepła czy chłodu. Dzięki pompom obiegowym cały system działa sprawniej, a koszty związane z użytkowaniem instalacji OZE są znacznie niższe.  

W naszych projektach wykorzystujemy pompki obiegowe w rozmiarze S przy objętości do 3,6 m3/h oraz rozmiar L przy objętości do 4,4 m3/h.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość tutaj. 

Pompka cyrkulacyjna CWU 

Pompka cyrkulacyjna to urządzenie, które służy do cyrkulacji cieczy w instalacji grzewczej. Głównym zadaniem pompy cyrkulacyjnej jest przyspieszenie obiegu cieczy w układzie, co pozwala na szybsze i bardziej równomierne rozprowadzenie ciepła w całym systemie grzewczym.  

Pompy cyrkulacyjne są stosowane w różnego rodzaju instalacjach, na przykład w systemach ogrzewania podłogowego, grzejnikowych czy chłodniczych. Działają na zasadzie mechanicznej, wykorzystując wirnik do pompowania cieczy.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość tutaj. 

Koncentrat Glikolowy

Koncentrat glikolowy to mieszanina wody z glikolem etylenowym lub propylenowym, stosowana jako płyn chłodzący i przeciwzamarzający w instalacjach ciepłowniczych, w tym również w instalacjach opartych o pompy ciepła.   

Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie instalacji przed uszkodzeniem spowodowanym przez niskie temperatury, które mogą wystąpić w przypadku, gdy instalacja nie jest używana przez dłuższy czas lub w okresie mrozów. Koncentrat glikolowy obniża bowiem temperaturę krzepnięcia wody, a co za tym idzie, chroni rurki, wymienniki ciepła i inne elementy instalacji przed zamarznięciem i pęknięciem.  

Koncentrat glikolowy działa również jako płyn absorpcyjny, który lepiej utrzymuje temperaturę i przekazuje ją do instalacji. Dzięki temu koncentrat glikolowy przyczynia się do zwiększenia wydajności i efektywności całego systemu grzewczego.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość tutaj. 

Anoda tytanowa 

Anoda tytanowa to element systemu ogrzewania, który chroni zbiornik, rurki i wymienniki ciepła przed korozją elektrochemiczną. Jest to element aktywny, który reaguje z wodą i tworzy warstwę ochronną na metalowych powierzchniach w instalacji. Anoda tytanowa zazwyczaj jest stosowana w zbiornikach ciepłej wody użytkowej, pompy ciepła oraz innych systemach ogrzewania wody. Działa ona na zasadzie elektrody, czyli wprowadza się ją do wody, a ta staje się elektrolitem, a anoda pełni rolę elektrody ujemnej, co powoduje, że anoda ulega korozji w miejsce elementów instalacji. W ten sposób chroni ona pozostałe elementy instalacji przed korozją i przedłuża ich żywotność.  

Nasi specjaliści rekomendują stosowanie anody tytanowej, ze względu na jej wytrzymałość i efektywność działania.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość tutaj. 

Grzałka

Grzałka jest elementem, który służy do podgrzewania płynu w instalacji, gdy źródła energii odnawialnej nie zaspokajają zapotrzebowania. Najczęściej występuje to przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych lub przy zabrudzeniu paneli fotowoltaicznych. Grzałki elektryczne wykorzystują prąd elektryczny do generowania ciepła, które następnie przekazywane jest do medium (wody lub wody z koncentratem glikolowym). Ich stosowanie zbyt częste uruchamianie, wiąże się z większym zużyciem energii.    

Nasi inżynierowie najczęściej zalecają grzałki o mocy 3 kW. Mogą one być uruchamiane manualnie lub automatycznie, w zależności od preferencji inwestora.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość tutaj. 

Wymiennik ciepła pośredni 

Wymiennik ciepła pośredni to element instalacji grzewczej, który służy do przekazywania ciepła pomiędzy dwoma układami bez ich bezpośredniego połączenia. Zazwyczaj stosowany jest w instalacjach fotowoltaicznych, gdzie jego zadaniem jest przekazywanie ciepła z modułów fotowoltaicznych na medium (płyn rozprowadzający ciepło w instalacji), które jest przepompowywane do zbiornika buforowego lub bezpośrednio do systemu grzewczego.  

Wymiennik ciepła pośredni działa na zasadzie wymiany ciepła przez ścianki, które oddzielają medium pierwotne od medium wtórnego, czyli płyny grzewcze krążące w instalacji grzewczej lub buforze ciepła. Dzięki temu medium pierwotne nie miesza się z medium wtórnym, co pozwala na uzyskanie wyższej jakości ciepła oraz minimalizuje ryzyko uszkodzenia układu.  

Wymienniki ciepła pośrednie mogą mieć różne kształty i rozmiary, w zależności od ich przeznaczenia i wymagań konkretnego projektu.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość tutaj. 

Mieszacz ogrzewania podłogowego

Mieszacz ogrzewania podłogowego to element instalacji grzewczej wykorzystującej pompy ciepła, który ma na celu umożliwienie równomiernego rozprowadzenia ciepła w instalacji grzewczej zasilanej z jednego lub kilku źródeł ciepła.  

Mieszacz jest urządzeniem, które steruje przepływem ciepłej wody z różnych źródeł do instalacji grzewczej. Wewnętrznie składa się z zaworu mieszającego, termometru, manometru i pompki cyrkulacyjnej. Mieszacz pozwala na kontrolowanie temperatury wody, która płynie do ogrzewania podłogowego i równomierne rozprowadzenie ciepła w pomieszczeniu.  

Mieszacz ogrzewania podłogowego to ważny element instalacji grzewczej, który pozwala na efektywniejsze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w celu ogrzewania domu lub budynku.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 07 lub napisz wiadomość tutaj. 

Skąd pobrać aplikację?  

Aplikację EUROS MOBILE można pobrać bezpłatnie ze sklepów App Store dla produktów Apple oraz ze sklepu Play dla urządzeń z systemem Android.  

Linki do pobrania aplikacji:  

App Store: pobierz 

Google Play: pobierz 

Czy aplikacja jest darmowa? 

Tak, aplikacja EUROS MOBILE jest całkowicie darmowa i nie wymaga podpięcia karty płatniczej.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Jakie są funkcjonalności aplikacji? 

Aplikacja EUROS MOBILE umożliwia szereg funkcjonalności związanych z kontrolą i sterowaniem urządzeniami firmy Euros Energy. Za jej pomocą użytkownik może odczytać temperaturę wewnętrzną, temperaturę zewnętrzną oraz temperaturę ciepłej wody użytkowej. Ponadto aplikacja pozwala na kontrolę wybranych parametrów pracy urządzenia za pomocą mini SCADA oraz na sprawdzenie trybu pracy pompy ciepła (grzanie, czuwanie, chłodzenie, urządzenie nie pracuje).   

Użytkownik może także ustawić oczekiwaną temperaturę w budynku i wody oraz wybrać jeden z czterech trybów pracy.   

 • tryb AUTO stała temperatura w domu  
 • tryb ECO dopasowany do taryfy G12 i G12w (drogi i tani prąd)  
 • tryb AWAY, czyli tryb urlopowy (obniżenie zużycia prądu podczas nieobecności w domu)  
 • tryb TIME, czyli tryb tygodniowego programatora, pozwala na ustawienie 3 temperatur na każdy dzień tygodnia.  

Za pomocą aplikacji można zaprogramować w trybie tygodniowym lub włączyć ręcznie cyrkulację CWU co zapewnia ciepłą wodę zaraz po odkręceniu kranu. Dodatkowo aplikacja pozwala na włączanie i wyłączanie obiegów grzewczych, chłodniczych oraz ciepłej wody.   

Użytkownik może zapoznać się z informacjami o ewentualnych błędach, a także włączyć funkcję TURBO CWU czy ANTYLEGIONELLĘ, czyli higieniczne wygrzewanie zasobnika CUW.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj.  

Czy potrzebuje stałego łącza internetowego, aby zarządzać praca urządzeń przez aplikację?  

Aby móc zarządzać pracą urządzeń przez aplikację EUROS MOBILE, nie jest konieczne posiadanie stałego łącza internetowego. Jednakże sama pompa ciepła musi być podłączona do routera przy użyciu kabla Ethernet, ponieważ nie ma możliwości łączenia jej przez WiFi. W przypadku braku możliwości połączenia przewodem istnieje opcja zakupienia urządzenia, które łączy się po WiFi i wystawia Ethernet, jednak nie jest to rozwiązanie stabilne i nie jest rekomendowane przez producenta. Ważne jest również, aby operator udostępniający Internet nie blokował żadnych portów, ponieważ może to uniemożliwić komunikację pompy ciepła z serwerami firmy.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Modułowe magazyny energii oferowane przez Euros Energy 

Firma Euros Energy oferuje dwa rodzaje magazynów energii:  

Rodzaj I to innowacyjne magazyny energii BYD Battery-Box Premium HVS, które składają się z 2 do 5 akumulatorów połączonych szeregowo, oferując pojemność od 5 do 12,8 kWh. Dzięki możliwości połączenia z pozostałymi modułami HVS pojemność maksymalna wynosi do 38,4 kWh. Magazyn jest kompatybilny z inwerterami 1 i 3 fazowymi, a dzięki szeregowemu połączeniu wysokiego napięcia oferuje wydajność oraz bezpieczeństwo. Euros Energy oferuje cztery modele HVS, dedykowane różnym pojemnościom akumulatorów: HVS 5.1, HVS 7.7, HVS 10.2 i HVS 12.8. Do każdego magazynu otrzymuje się 10 lat gwarancji oraz wysokiej jakości obsługę i pomoc.  
  
Więcej informacji o magazyny energii BYD.  

Rodzaj II to GOODWE Seria Lynx Home F PLUS+, nowoczesny magazyn energii o energii użytkowej 6,55 kWh i możliwości połączenia do 8 równoległych wież. Magazyn wykorzystuje wysokoefektywne ogniwa akumulatorów LFP, które gwarantują długą żywotność urządzenia oraz bezpieczeństwo (poziom bezpieczeństwa od IP 55 do IP 65). Magazyn oferuje również automatyczny restart po spadku napięcia oraz zdalną diagnostykę oraz aktualizacje. Do wyboru są dwa moduły magazynu energii LX F3,3-H o pojemności 3,27 kWh, a każdy z nich zawiera 2 moduły. GOODWE oferuje gwarancję na 10 lat oraz kompleksowe wsparcie i serwis.  

Więcej informacji o magazynach energii GOODWE.  

Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Jak długo mogę magazynować energię w magazynie energii?  

Czas, przez jaki można przechowywać energię w magazynie, zależy od rodzaju magazynu energii i sposobu jego działania. W przypadku baterii litowo-jonowych, które są najczęściej stosowane w systemach domowych, czas przechowywania energii wynosi zwykle od kilku do kilkunastu godzin. Jest to wystarczające, aby pokryć zapotrzebowanie na energię w czasie nocnym lub w okresach, kiedy jest mniej słońca lub wiatru.   

W przypadku magazynów energii opartych na zbiornikach wody lub cieczy energia może być przechowywana na dłużej – od kilku godzin do kilku dni. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu właściwości termicznych wody lub cieczy, które umożliwiają magazynowanie ciepła lub chłodu.   

W przypadku magazynów energii mechanicznej, takich jak np. sprężone powietrze lub masywne koła zamachowe, czas przechowywania energii może wynosić nawet kilka dni. Jednakże tego typu rozwiązania są stosowane głównie w dużych systemach energetycznych, a nie w domowych instalacjach.   

W każdym przypadku czas przechowywania energii w magazynie zależy od pojemności magazynu, ilości pobieranej energii i efektywności systemu magazynowania.  

Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj,. 

Jakie są straty energii podczas jej magazynowania? 

Podczas magazynowania energii występują minimalne straty energii. W przypadku baterii straty te wynikają z procesów fizycznych, takich jak konwersja energii elektrycznej na chemiczną i z powrotem. Straty energii związane z magazynowaniem energii w postaci ciepła zależą od wykorzystywanego materiału magazynującego, a także od temperatury magazynowania. W przypadku magazynowania energii w postaci gazu straty wynikają z procesów mechanicznych, takich jak kompresja i dekompresja gazu. Ogólnie, im większa ilość energii magazynowana jest w magazynie, tym większe są straty energetyczne. Jednakże, zastosowanie odpowiednich technologii i materiałów może pomóc w minimalizacji strat energetycznych podczas magazynowania energii.  

Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Czy mogę powiększyć mój magazyn energii?  

Tak, w przypadku modułowego magazynu energii istnieje możliwość rozbudowy o kolejne moduły, co pozwala na zwiększenie jego pojemności i zdolności do przechowywania energii. Jednak należy pamiętać, że zwiększenie pojemności magazynu wiąże się z dodatkowymi kosztami, takimi jak koszty zakupu i instalacji dodatkowych modułów oraz koszty związane z podłączeniem ich do systemu. Warto też upewnić się, że nasz system elektroenergetyczny jest w stanie obsłużyć większą pojemność magazynu energii, a także przemyśleć kwestie związane z optymalnym wykorzystaniem energii zgromadzonej w magazynie.  

Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Czy mogę doinstalować magazyn energii jeśli mam już instalację Euros Energy?  

Tak, w większości przypadków można dokupić magazyn energii do istniejącej instalacji Euros Energy. W przypadku modułowych magazynów energii istnieje również możliwość powiększenia magazynu o kolejne moduły. W celu dokładnej oceny sytuacji i wskazania najlepszego rozwiązania warto skonsultować się z firmą oferującą instalacje oraz magazyny energii. Fachowa pomoc pozwoli na dobranie odpowiedniego rozwiązania zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami technicznymi.  

Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Jaka jest pojemność magazynu energii?

Firma Euros Energy oferuje różne modele magazynów energii, o pojemnościach od 2,5 kWh do 15 kWh. Pojemność konkretnego magazynu energii zależy od wybranego modelu oraz ilości modułów, jakie zostały w nim zamontowane. Większość modeli oferowanych przez Euros Energy pozwala na rozbudowę w przyszłości poprzez dodanie dodatkowych modułów.  

Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Co to jest klimakonwektor?  

Klimakonwektor to rodzaj urządzenia grzewczo – chłodzącego, które łączy w sobie funkcje klimatyzatora i grzejnika. Działa on na zasadzie wymiany ciepła między powietrzem w pomieszczeniu, a czynnikiem chłodniczym lub grzejnym, którym jest przepływający w urządzeniu płyn.  

Klimakonwektor zbudowany jest z wymiennika ciepła, wentylatora i systemu rozprowadzania powietrza. W zależności od potrzeb może działać w trybie chłodzenia, grzania lub wentylacji. Dzięki temu jest to bardzo uniwersalne urządzenie, które można stosować przez cały rok, dostosowując jego działanie do panujących warunków.  

Klimakonwektory są zazwyczaj stosowane w pomieszczeniach, w których nie ma możliwości lub potrzeby montażu osobnego klimatyzatora i grzejnika. Mogą być instalowane zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w biurach czy obiektach użyteczności publicznej. Euros Energy stosuje klimakonwektory między innymi w budynkach wielorodzinnych objętych DARMOmodernizacją. Klimakonwektory są najbardziej uniwersalnym i wydajnym urządzeniem w zakresie dostarczania chłodu oraz ogrzewania budynku. Wymagają jednak odpowiedniego przygotowania instalacji po stronie Inwestora. Możliwość montażu klimakonwektorów należy uzgodnić z Doradcą Techniczno Handlowym Euros Energy. 

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Rodzaje rekuperatorów Euros Energy  

Firma Euros Energy oferuje dwa rodzaje rekuperatorów:  

Rekuperatory EUROS – to urządzenia wyposażone w unikatową technologię wymiennika ciepła wykonanego z miedzi przeciwdrobnoustrojowej. Oferują one wydajność od 300 do 900 m3/h, a wymiennik działa nawet przy dużych mrozach i nie ulega szronieniu. Obudowa rekuperatora jest szczelna na poziomie 99%. Rekuperatory EUROS oferują również system telemetrii pozwalający na monitorowanie pracy układów wentylacji i ogrzewania, a także ergonomię wykonania umożliwiającą łatwą obsługę, w tym wymianę filtrów. Każde urządzenie jest dostarczane wraz z dedykowaną aplikacją na smartfony, co pozwala na dostosowanie pracy wentylacji do indywidualnych potrzeb.  

Rekuperatory EUROS PRO – to urządzenia wentylacyjne dedykowane przemysłowi i dużym firmom. Wyposażone są w wymiennik ciepła wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej i oferują wydajność od 1200 do 10 000 m3/h. Dzięki tej technologii, rekuperatory EUROS PRO pozwalają na oszczędności w ogrzewaniu nawet do 30%. Urządzenia te zapewniają bezpieczeństwo pracy dzięki ciągłej wymianie powietrza na świeże, a także wysoką wydajność przy cichej pracy. Rekuperatory EUROS PRO oferują również system telemetrii pozwalający na zdalne monitorowanie pracy układów wentylacji i ogrzewania, a także serwis na terenie całej Polski. Każda z central wentylacyjnych EUROS PRO może być monitorowana za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej.  

Masz pytania? Zadzwoń na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj.  

Moduły fotowoltaiczne 

Panele fotowoltaiczne to urządzenia, które służą do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej. Składają się z warstwy krzemowej, która umożliwia przekształcenie energii świetlnej na energię elektryczną. Podczas gdy światło słoneczne pada na panele fotowoltaiczne, fotony są absorbowane przez krzemową warstwę półprzewodnikową. To prowadzi do uwolnienia elektronów z atomów w warstwie półprzewodnikowej, co powoduje powstanie napięcia elektrycznego.  

Aby wykorzystać to napięcie, panele fotowoltaiczne muszą być podłączone do urządzenia zwanego inwerterem. Inwerter przekształca prąd stały generowany przez panele fotowoltaiczne na prąd zmienny, który można użyć do zasilania urządzeń elektrycznych w domu lub przesłać do sieci elektroenergetycznej.  

W ten sposób panele fotowoltaiczne pozwalają na wykorzystanie energii słonecznej jako źródła energii elektrycznej, co pozwala na redukcję kosztów energii i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.  

Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Moduły fotowoltaiczne oferowane przez Euros Energy  

Firma Euros Energy oferuje wysokiej jakości panele fotowoltaiczne wielu renomowanych producentów między innymi TONGWEI (TW) Solar 415, 460, SUNVOE. Moduły, na jakich procujemy znajdują się w renomowanym Rankingu Bloomberga Tier 1. Dla bezpieczeństwa i efektywności całej instalacji korzystamy z urządzeń, dla których okres ochrony gwarancyjnej to 25 – 30 lat.  

Kluczowym elementem, każdej inwestycji jest odpowiedni dobór urządzeń do wymagań technicznych nieruchomości. Aby było to możliwe, posiadamy w swoim asortymencie moduły fotowoltaiczne o mocy od 360-550 Wp w wersji mono, halcut, fullblack oraz bifacjal. 

Więcej o modułach fotowoltaicznych znajdziesz tutaj.  

Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Gdzie mogę zamontować fotowoltaikę?   

Panele fotowoltaiczne można zamontować praktycznie na każdej powierzchni, która spełnia kilka podstawowych wymagań. Najczęściej jednak stosowanymi miejscami są dachy budynków, zarówno płaskie, jak i skośne. Dobrym rozwiązaniem są również wolnostojące konstrukcje umiejscowione na gruncie. Ważne jest, aby powierzchnia, na której będą zamontowane panele, była bardzo dobrze nasłoneczniona i niezacieniona. Przed montażem paneli fotowoltaicznych należy skonsultować się z doradcą Euros Energy, który oceni, czy dany budynek lub teren spełnia wymagania techniczne.  

Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Ile prądu produkują panele fotowoltaiczne? 

Moc produkcyjna paneli fotowoltaicznych zależy od kilku czynników, takich jak powierzchnia paneli, efektywność konwersji światła słonecznego na energię elektryczną, kąt padania promieni słonecznych, ilość światła słonecznego oraz warunki pogodowe. Przykładowo, typowy panel o powierzchni około 1 metra kwadratowego i wydajności 20% może wygenerować moc około 200-300 watów w pełnym słońcu.   

Szczegółowe parametry modułów fotowoltaicznych oferowanych przez Euros Energy możesz sprawdzić tutaj. 

Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Czy panele słoneczne produkują energię, gdy nie ma słońca lub gdy są pokryte śniegiem? 

Panele fotowoltaiczne wymagają światła słonecznego do produkcji energii. Im bardziej bezpośrednie promienie słoneczne, tym więcej energii zostanie wyprodukowane. W złych warunkach pogodowych takich jak duże zachmurzenie, intensywne opady śniegu i jego zaleganie, panele fotowoltaiczne będą produkować minimalnie ilości prądu, a w skrajnych przypadkach, nie będą produkować energii. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku bardzo dużego zabrudzenia.  

Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj.

Jaka jest żywotność ogniw fotowoltaicznych? 

Żywotność ogniw fotowoltaicznych zależy od wielu czynników, w tym jakości ogniw, warunków środowiskowych, sposobu użytkowania, itp. Generalnie, producenci paneli fotowoltaicznych gwarantują, że panele będą działać z pełną wydajnością przez okres od 25 do 30 lat. Po tym czasie wydajność paneli może stopniowo się zmniejszać, ale nadal będą one w stanie produkować energię elektryczną przez dalsze lata. Jednakże żywotność ogniw fotowoltaicznych może być przedłużona poprzez regularne czyszczenie, konserwację i odpowiednie zabezpieczenie paneli przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Czy muszę wymieniać ogniwa fotowoltaiczne? 

Ogniwa fotowoltaiczne posiadają pewną żywotność, która zależy od wielu czynników, w tym od jakości i typu użytych materiałów, warunków pogodowych, sposobu montażu i użytkowania. Oczywiście, im lepszej jakości ogniwa fotowoltaiczne i lepsze warunki użytkowania, tym ich żywotność jest dłuższa.  

Zwykle producenci paneli fotowoltaicznych udzielają gwarancji na swoje produkty na okres 20-25 lat, jednak faktyczna żywotność paneli może być znacznie dłuższa, a panele mogą produkować energię nawet przez kilkadziesiąt lat. W przypadku awarii pojedynczych ogniw lub uszkodzenia paneli może być konieczna ich wymiana.  

Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Co wchodzi w skład instalacji fotowoltaicznej? 

Instalacja fotowoltaiczna składa się z następujących elementów:   

 • Moduły fotowoltaiczne – urządzenia, które zamieniają energię słoneczną na energię elektryczną.   
 • Falownik (inwerter) – urządzenie, które przetwarza prąd stały generowany przez panele fotowoltaiczne na prąd zmienny, który można użyć w domu lub sprzedać do sieci elektroenergetycznej.   
 • Układ montażowy – obejmuje konstrukcję i elementy mocujące, które umożliwiają zamocowanie paneli na dachu lub na ziemi.   
 • System kablowy – przewody, które łączą panele z falownikiem i falownik z siecią elektryczną domu lub siecią elektroenergetyczną.   
 • Licznik dwukierunkowy (tylko w przypadku podłączenia do sieci elektroenergetycznej) – urządzenie, które mierzy ilość energii elektrycznej pobieranej z sieci oraz ilość energii oddawanej do sieci.   

Cała instalacja jest kontrolowana przez specjalny system sterujący, który reguluje proces ładowania baterii, włączanie i wyłączanie falownika, a także monitorowanie produkcji energii.  

Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Gruntowe pompy ciepła Euros Energy 

Firma Euros Energy oferuje różne rodzaje gruntowych pomp ciepła, które mogą być odpowiednie dla różnych potrzeb i typów budynków. Oto kilka z nich:  

Pompa ciepła EUROS GEO:  

 • Jest przeznaczona do ogrzewania małych obiektów, takich jak domy jednorodzinne i biura.  
 • Dostępne są trzy modele, które różnią się mocą grzewczą/chłodniczą: 11 kW, 14 kW i 18 kW.  
 • Każda oferowana pompa gruntowa występuję w wariancie umożliwiającym chłodzenie budynku.
 • Współpracuje sprawnie z instalacją fotowoltaiczną.  
 • Jest wyposażona w wygodny panel dotykowy do łatwego sterowania.  
 • Pompa ciepła zapewnia kompleksową obsługę budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia oraz zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową.   
 • Posiada ubezpieczenie All Risk na urządzenie i instalację na okres 5 lat.  
 • Zapewnia kompleksową diagnostykę i zdalny serwis dzięki podłączeniu do Internetu i telemetrii.  
 • Dołączona dedykowana aplikacja na smartfona umożliwia monitorowanie pracy pompy.  

Pompa ciepła EUROS GEO PRO:  

 • Jest dedykowana dla budynków wielkopowierzchniowych i zastosowań przemysłowych.  
 • Jest jednosprężarkową pompą ciepła typu glikol-woda.  
 • Oferuje moc grzewczą od 28 kW do 54 kW.  
 • Posiada wygodny panel dotykowy do łatwego sterowania.  
 • Może być łączona w kaskady  
 • Wyróżnia się nowoczesnym designem i niewielkimi gabarytami.  
 • Może jednocześnie pracować w trybie grzewczym i chłodniczym dzięki autonomicznym modułom.  
 • Zapewnia kompleksową diagnostykę i zdalny serwis dzięki autorskiemu systemowi opartemu na telemetrii.  
 • Dołączona dedykowana aplikacja na smartfona umożliwia monitorowanie pracy pompy.  

Dobór urządzenia do danej inwestycji, zawsze jest poprzedzony wnikliwą analizą parametrów technicznych nieruchomości oraz potrzeb inwestora. Całym procesem zajmują się nasi wykwalifikowani doradcy.  

Szukasz najlepszego rozwiązania dla siebie? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Powietrzne pompy ciepła Euros Energy 

Firma Euros Energy produkuje kilka rodzajów powietrznych pomp ciepła. Urządzenia z serii EUROS ATMO przeznaczone są do ogrzewania/chłodzenia domów jednorodzinnych oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Są to wysokowydajne i ciche urządzenia, bardzo proste w montażu, nie wymagają prac gruntowych i pozwalają na montaż niezależnie od wielkości terenu wokół domu. Sprawdzają się z całym wachlarzem odbiorników ciepła: ogrzewaniem podłogowym, klimakonwektorami czy grzejnikami. Wszystkie modele jednostek wewnętrznych i zewnętrznych EUROS ATMO są produkowane w Polsce.  
  
Jednostki zewnętrzne pomp ciepła serii EUROS ATMO:  
  
EUROS ATMO 7 to pompa ciepła o maksymalnej mocy grzewczej 7,5 kW, która jest idealna do zastosowania w małych obiektach. Posiada wiele udogodnień, takich jak ciche działanie, możliwość chłodzenia, bezproblemową współpracę z fotowoltaiką, panel dotykowy i wiele innych.   

Z kolei EUROS ATMO 11 to innowacyjna pompa ciepła o mocy 11,7 kW, która idealnie dopasowuje się do małych i średnich obiektów, takich jak małe przestrzenie biurowe czy domy. Oferuje możliwość grzania i chłodzenia, jest bardzo cicha w pracy, posiada elegancki design.   

Pompa ciepła EUROS ATMO 19 to model pompy ciepła produkcji Euros Energy, który charakteryzuje się jeszcze większą mocą grzewczą niż modele EUROS ATMO 7 i 11. Maksymalna moc grzewcza EUROS ATMO 19 wynosi 18,5 kW, co czyni ją idealną do zastosowania w większych obiektach, takich jak duże domy.  

Jednostki wewnętrzne pomp ciepła serii EUROS ATMO:  

HYDRO BOX to podstawowa jednostka wewnętrzna do powietrznych pomp ciepła. Charakteryzuje się dużymi możliwościami konfiguracji. Daje swobodę doboru różnych zasobników CWU czy buforów CO. Umożliwia współpracę z dowolnymi systemami dystrybucji ciepła w budynku, takimi jak /l ogrzewanie podłogowe, klimakonwektory oraz grzejniki.  

EUROS HYDRO 200 ALL IN ONE to kompaktowe urządzenie typu allinone przeznaczone do nowych niewielkich domów z ogrzewaniem podłogowym. Urządzenie zajmuje mało miejsca. Szafa hydrauliczna EUROS HYDRO 200 jest przeznaczona do powietrznych pomp ciepła o mocy od 7 do 11 kW. Posiada nowoczesny design i jest idealna do zastosowania w małych obiektach takich jak domy jednorodzinne lub niewielkie powierzchnie użytkowe. EUROS HYDRO 200 umożliwia monitorowanie pracy dzięki czytelnemu panelowi dotykowemu oraz dedykowanej aplikacji na smartfona. Jej maksymalna moc grzewcza to 11,7 kW, maksymalne ciśnienie C.O. to 3 bar, a najwyższe ciśnienie C.W.U. to 6 bar. To kompaktowe urządzenie posiada również pojemny zasobnika C.W.U. wynoszącą 208 l oraz powierzchnię wężownicy wynoszącą 2,5 m². Dzięki temu produktowi od Euros Energy możesz zaoszczędzić wiele miejsca i umiejscowić urządzenie grzewcze w garażu czy pralni.   
 
Wszystkie modele powyższe, są wyposażone w systemy umożliwiające kompleksową diagnostykę oraz możliwość zdalnego serwisu dzięki stałemu podłączeniu pompy do Internetu. Dodatkowo istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia All Risk na urządzenia i instalację od Vienna Insurance Group na okres 5 lat.  
 
 Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Jaka jest żywotność pompy ciepła?  

Żywotność pompy ciepła zależy od wielu czynników, w tym od prawidłowego doboru urządzenia, jakości montażu, warunków eksploatacji (temperatury pracy, sposobu użytkowania) oraz częstotliwości i skuteczności konserwacji.  

W zależności od tych czynników, pompy ciepła powinny działać przez co najmniej 15-20 lat. Jednakże, aby osiągnąć taki okres użytkowania, konieczne jest przestrzeganie zaleceń producenta dotyczących konserwacji i eksploatacji, regularne przeglądy oraz stosowanie się do instrukcji obsługi.  

Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Jak często trzeba serwisować pompę ciepła?  

Pompy ciepła, zarówno gruntowe, jak i powietrzne, wymagają regularnego serwisowania, aby działały efektywnie i bezawaryjnie. Zaleca się przeprowadzanie serwisu co 18 miesięcy.  

Zarówno w przypadku pomp powietrznych, jak i gruntowych konieczne jest min. regularne czyszczenie filtrów, ocena stanu technicznego zaworów oraz weryfikacja parametrów technicznych pompy ciepła. W przypadku powietrznych pomp ciepła konieczne są również takie czynności, jak min. czyszczenie jednostki zewnętrznej czy sprawdzenie poziomu czynnika chłodniczego. Natomiast dla pomp gruntowych natomiast, ze względu na instalację dolnego źródła ważna jest weryfikacja ciśnienia oraz stężenie czynnika chłodniczego w sondach.   

Warto pamiętać, że dokładne wymagania dotyczące serwisu pompy ciepła zależą od modelu urządzenia, dlatego najlepiej skonsultować się z instrukcją obsługi lub skontaktować się z serwisem technicznym Euros Energy, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat serwisowania konkretnej pompy ciepła w przypadku, gdy urządzenie nie było serwisowane dłużej niż rok. Warto pamiętać, iż prawidłowe serwisowanie urządzenia jest podstawią do zachowania warunków gwarancji.   
 
 Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Czy pompa ciepła może ogrzać ciepłą wodę użytkową?  

Tak, pompy ciepła mogą być wykorzystywane do ogrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU). W przypadku pomp powietrznych woda jest podgrzewana poprzez wykorzystanie ciepła zgromadzonego w powietrzu, natomiast w przypadku pomp gruntowych, ciepło pobierane jest z gruntu. W tym celu stosuje się dodatkowy wymiennik ciepła, który przekazuje ciepło z medium roboczego instalacji na wodę użytkową.  

Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Czy decydując się na pompę ciepła, muszę zmienić grzejniki? 

W przypadku powietrznych, jak i gruntowych pomp ciepła zazwyczaj istnieje możliwość wykorzystania istniejących grzejników. Niemniej należy zwrócić uwagę na niektóre składowe istniejącej instalacji, takie jak elementy ocynkowane, pompy obiegowe, rozdzielacze, itp. Część elementów może wymagać wymiany.  Ostateczną decyzję dotyczącą wymiany lub dopasowania grzejników oraz pozostałych elementów instalacji należy uzgodnić z Doradcą techniczno – handlowym Euros Energy. 

Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Dlaczego grzejniki przy pompie ciepła nie są gorące?  

Grzejniki przy pompie ciepła często nie są tak gorące jak w przypadku tradycyjnego systemu grzewczego, ponieważ pompa ciepła pracuje efektywnie z niższą temperaturą wody niż kotły na paliwo stałe. Przy właściwie dobranej pompie ciepła, ilości i powierzchni grzejników, ich temperatura nie musi być wysoka, aby uzyskać oczekiwaną temperaturę w budynku.   

Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Czy muszę wymieniać pompę ciepła? 

Pompy ciepła powietrzne jak i gruntowe to urządzeniami o stosunkowo długiej żywotności. W przypadku pomp ciepła Euros Energy, wynosi ona między 15, a 20 lat. W każdym przypadku regularne przeglądy i konserwacja pompy ciepła mogą wydłużyć jej żywotność i poprawić wydajność pracy. W perspektywie kilkudziesięciu lat wymiana pompy ciepła może być konieczna, chociażby ze względu na postęp technologiczny, który pozwala na stworzenie wydajniejszych i bardziej ekologicznych urządzeń.   

Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Gdzie znajdę numer pompy ciepła? 

Numer gruntowej pompy ciepła znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej na obudowie urządzenia. Powietrzna pompa ciepła posiada natomiast zarówno numer jednostki wewnętrznej, jak i jednostki zewnętrznej. W obydwu przypadkach numery znajdują się na tabliczkach znamionowych umieszczonych na obudowach jednostki zewnętrznej i wewnętrznej pompy ciepła.   

Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Czy pompa ciepła ogrzeje dom przy dużych mrozach? 

Tak, zarówno powietrzna, jak i gruntowa pompa ciepła jest w stanie ogrzać dom podczas mrozów. Kluczem do komfortu termicznego zimną jest prawidłowy dobór urządzenia do parametrów technicznych budynku. W przypadku pomp ciepła gruntowych energia czerpana jest z ziemi, która ma stabilną temperaturę na poziomie około 8-10 stopni Celsjusza przez cały rok, co pozwala na efektywne ogrzewanie domu nawet przy bardzo niskich temperaturach na zewnątrz.  

Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Czy pompa ciepła jest głośna?  

Powietrzne pompy ciepła Euros Energy to bardzo ciche urządzenia, a poziom hałasu wynosi 37-46 dB. Jest to poziom hałasu, porównywalny z tym emitowanym przez wentylator pokojowy. Przy prawidłowym umiejscowieniu jednostki zewnętrznej jest to hałas praktycznie niezauważalny w codziennym użytkowaniu. Głośność pompy ciepła zależy od mocy samego urządzenia, temperatury zewnętrznej oraz temperatury CO, jaka jest konieczna do ogrzania domu.  

Gruntowe pompy ciepła Euros Energy emitują hałas na poziomie 48-58 dB.  W ich przypadku słyszalny hałas jest zazwyczaj mniejszy, ponieważ ciepło jest pobierane z gleby, która ma stabilną temperaturę przez cały rok, przez co urządzenie pracuje praktycznie cały czas na stałych obrotach.    

Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Co wchodzi w skład pełnej instalacji pompy ciepła?  

Pełna instalacja pompy ciepła składa się z kilku elementów, które różnią się w zależności od typu pompy ciepła, wielkości budynku oraz indywidualnych potrzeb użytkowników. Podstawowymi elementami instalacji z powietrzną pompą ciepła są: jednostka zewnętrzna i wewnętrzna pompy ciepła, jednostka wewnętrzna z instalacją odwiertów dolnego źródła dla pomp gruntowych, bufor CO oraz zasobnik CWU.  
  
W zależności od indywidualnych potrzeb klienta oraz wymogów technicznych instalacji, Doradca klienta może zalecić dodatkowe urządzenia i akcesoria potrzebne do bezpiecznego i efektywnego działania pompy ciepła, oraz całego systemu grzewczego.   

Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Jak bardzo montaż instalacji będzie ingerował w moje budynki i działkę lub budynki gospodarcze?  

Montaż pompy ciepła może ingerować w Twoje budynki, działkę lub budynki gospodarcze w różny sposób, w zależności od rodzaju pompy ciepła, którą wybierzesz. W przypadku powietrznej pompy ciepła ingerencja jest niewielka, konieczne jest zainstalowanie jednostki zewnętrznej oraz maszynowni wewnątrz budynku, które mają swoje gabaryty. Należy pamiętać, że jednostka zewnętrzna pompy ciepła wymaga odpowiedniej odległości od ścian budynku, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza. Ta sama zasada obowiązuje w związku z zachowaniem odpowiedniej odległości od roślin lub wyposażenia ogrodu.  

Z kolei gruntowa pompa ciepła wymaga wykonania specjalnych odwiertów na Twojej działce, które są wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu. Montaż może istotnie naruszyć architekturę zieleni ogrodu.   
  
W przypadku obu rodzajów pomp ciepła zalecamy skonsultowanie się z profesjonalnym Doradcą Euros Energy, który pomoże Ci w doborze odpowiedniego rodzaju pompy ciepła oraz w dokładnym zaplanowaniu i wykonaniu instalacji.  

Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Czy mogę być w domu w czasie montażu instalacji?  

Tak, podczas montażu pompy ciepła zarówno mieszkańcy domu jak i zwierzęta gospodarskie mogą przebywać z budynku.   

Trzeba jednak pamiętać, że podczas montażu powietrznej lub gruntowej pompy ciepła może wystąpić chwilowa przerwa z dostępnością wody i prądu oraz przerwa w ogrzewaniu budynku. Te przerwy są konieczne do podłączenia urządzenia do wszystkich instalacji. W związku z tym zaleca się wcześniejsze przygotowanie na tę okoliczność oraz zaplanowanie montażu urządzeń w sezonie wiosenno – letnim. Podczas prac montażowych szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo dzieci i zwierząt, zwłaszcza podczas wykonywania odwiertów.  

Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Jakie miejsce wybrać na montaż maszynowni do pompy ciepła? 

Do montażu maszynowni do pompy ciepła należy wybrać pomieszczenie, które znajduje się blisko jednostki zewnętrznej. Pomieszczenie powinno być suche i utrzymywać temperaturę zbliżoną do temperatury pokojowej. Bardzo ważne jest również, aby pomieszczenie było dobrze izolowane termicznie. Minimalne wymiary pomieszczenia to 2 metry długości, 1,5 metra szerokości i 2 metry wysokości, a światło otworu drzwiowego powinno mieć co najmniej 0,6 metra.  

Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Gdzie umiejscowić jednostkę zewnętrzną pompy ciepła?  

Wybór miejsca na montaż jednostki zewnętrznej pompy ciepła to kwestia: 

 • Rodzaju pompy (gruntowej czy powietrznej): Wybierz odpowiednią lokalizację, uwzględniając różnice w montażu tych dwóch typów pomp. 
 • Odległości od sąsiednich budynków: Upewnij się, że jednostka zostanie umieszczona w odpowiedniej odległości od budynków sąsiadujących. 
 • Inwazyjność montażu: Pamiętaj, że pompy gruntowe mogą wymagać odwiertów, co może wpłynąć na inwazyjność montażu. 
 • Podłoża, na którym zostanie umieszczona jednostka, musi spełniać pewne wymagania. Powinno być przesiąkliwe oraz niepylące, aby minimalizować ryzyko gromadzenia się kurzu i zabrudzeń, które mogłyby negatywnie wpłynąć na pracę sprzętu. 
 • Dodatkowo miejsce montażu jednostki zewnętrznej PC powinno umożliwiać dobrą cyrkulację powietrza. Odpowiednia wentylacja ma istotny wpływ na efektywność pracy sprzętu oraz może znacząco wpłynąć na rachunki za energię elektryczną 

Masz pytania? Zadzwoń do nas na numerem +48 22 250 16 06 lub napisz wiadomość tutaj. 

Za zimno lub za gorąco?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach!

Umów się na bezpłatną konsultację

Napisz do nas korzystając z poniższego formularza lub danych kontaktowych